Leden

Becking

Claire Becking

(loopbaan)Coach/Trainer
badge RLP

Contact

  • +31355882384 (vast)
  • +31638190530 (mobiel)
  • +31638190530 (werk)

http://www.Work2Grow.nl

Acacialaan 14 3768 AR SOEST

Wees de ondernemer van je eigen talent

Je weet nog maar één ding zeker en dat is dat alles verandert. Een baan voor het leven bestaat niet meer. Persoonlijk ondernemerschap is nu de sleutel naar succes. Met veel passie help ik mijn cliënten om vanuit hun eigen kracht hun ambities te verwezenlijken en wendbaar de toekomst tegemoet te treden. Het effect van belemmerende patronen worden hierbij zo nodig bewust gemaakt en leer ik cliënten om hier effectiever mee om te gaan. Vanuit focus help ik mensen bewuste keuzes te maken en acties te plannen voor een persoonlijk Fit4Futureplan (loopbaanplan).

Klanten zien mij als een doelgerichte coach en trainer, die vanuit vertrouwen, verbinding en transparantie de boven- en onderstroom bespreekbaar maakt en vanuit compassie de confrontatie aangaat.

De MCA© is een praktische aanpak voor een Ontwikkel- en loopbaanadvies. Deze methode helpt medewerkers om de regie te nemen in hun eigen ontwikkeling en loopbaan en om enthousiast in beweging te komen om van hun wens werkelijkheid te maken

De MCA© methode staat voor Meten, Coachen en Actie en bestaat uit de volgende 3 stappen:
Meten: digitale vragenlijst
Met deze vragenlijst krijgen cliënten inzicht in hun duurzaam inzetbaarheidsprofiel (de mate waarin zij in staat zijn om op de lange termijn met plezier werk te behouden, te vinden of te creëren) en hun ontwikkelprofiel. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Het wetenschappelijke onderzoek hiervoor en de validatie is en wordt verricht door de Universiteit Nijmegen (prof. Dr. Beatrice van der Heijden).

Coachen:
In coachgesprekken worden de resultaten geïnterpreteerd en in de persoonlijke en professionele context te geplaatst. Met de MCA© krijgen cliënten zicht op de ʻknoppenʼ waaraan zij zelf kunnen draaien om zich verder te ontwikkelen en ʻaantrekkelijkʼ te blijven op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd op de ʻknoppenʼ waarover zij in overleg kunnen gaan met hun leidinggevende en organisatie

Actie: opstellen en uitvoeren actiestappen ( fit4future plan)
Gezamenlijk wordt gewerkt aan een passend actieplan. Het actieplan geeft handvatten om in beweging te komen en de verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan en ontwikkeling te nemen.

Werkvelden

  • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
  • Overheidsorganisatie
  • Maatschappelijke organisatie
  • Particuliere markt
  • Wetenschap