Leden

Dunnen

Thecla den Dunnen

Arbeidsmobiliteitsexpert/Loopbaancoach/Re-integratie adviseur/Trainer
badge RLP
 • Loopbaanontwikkeling
 • Talentontwikkeling
 • Re-integratie tweede spoor
 • Outplacement
 • Sollicitatiebegeleiding
 • Training/opleiding

Contact

 • 06-18817733 (mobiel)

http://www.amplooi.nl

Storkstraat 28-I 3833 OOST-BRABANT

Mensen laten (her)ontdekken waar ze goed in zijn, hen helpen zich verder te ontplooien en hen ondersteunen bij het op een positieve manier voortzetten van hun loopbaan, dat is wat ik het liefste doe.

Ik kom het beste tot mijn recht als ik mensen en teams kan coachen, begeleiden en inspireren bij hun (persoonlijke) ontwikkeling, loopbaan, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en het behouden danwel vergroten van werkplezier.

Het geeft mij veel voldoening en het maakt me trots als mensen door zelfreflectie en door in actie te komen zèlf ervaren dat er méér in hen zit dan dat ze er zelf uit haalden of dat ze voor mogelijk achtten.

Wat mij typeert:
Enthousiasme, betrokkenheid, luisteren, samenwerken, positieve energie, pro activiteit, creativiteit, integriteit, respect, praktische inslag, denken in mogelijkheden, mens- en resultaatgericht.

Specialties:
Coaching, loopbaanbegeleiding en loopbaanadvies, re-integratie advies, jobcrafting en jobcarving, draagvlak creëren, inspireren, motiveren, communicatie, brainstormen, trainingen en workshops verzorgen.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt