Leden

Diepeveen

Fred Diepeveen

Maatwerk Coaching voor professionals, ondernemers en expats ondersteund door AI../Customized coaching for professionals, entrepreneurs, and expats supported with AI..
badge RLP

Contact

  • +31652002500 (mobiel)

http://www.fdiepeveen.com

De Grote Wielen 31 1187 LJ AMSTELVEEN

Stop met nadenken en twijfelen! Laat je helpen/Stop overthinking and hesitating! Allow yourself to be helped.

Maak en afspraak voor kennismaking via/Make an appointment for an introduction sending a mail to fred.diepeveen@me.com.

For English scroll down.

Ik bied gepersonaliseerde diensten die zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften. Samen bepalen we de exacte vereisten tijdens een intakegesprek. Het is mogelijk dat ik niet in staat ben om aan jouw specifieke behoeften of vragen te voldoen, maar ik kan je zeker naar de juiste bronnen verwijzen.

Met 35 jaar ervaring in de (internationale) zakenwereld sta ik klaar om je verder te helpen. Na meer dan 400 coachingssessies te hebben afgerond en teams van meer dan 1000 werknemers te hebben geleid, geloof ik dat ik een diepgaand begrip van het onderwerp heb.

Als je twijfelt over je talenten, heb ik een boek over het onderwerp geschreven. Het is een praktisch werkboek, want morgen wil je vooruitgang boeken en ben je niet geïnteresseerd in vage concepten of langdurige processen.

Ik heb uitgebreide ervaring in het ondersteunen van expats en internationale individuen bij het navigeren door de Nederlandse arbeidsmarkt, evenals het bieden van ondersteuning bij het starten van startups.

English.

I provide personalized services tailored to your specific needs. Together, we determine the exact requirements during an intake session. It's possible that I may not be able to address your specific needs or inquiries, but I can certainly guide you to the right resources.
With 35 years of experience in the (international) business world, I am eager to assist you further. Having completed over 400 coaching sessions and having led teams of over 1000 employees, I believe I have a deep understanding of the subject matter.

If you're unsure about your talents, I have written a book on the topic. It's a practical workbook because tomorrow you want to make progress, and you're not interested in vague concepts or lengthy processes.

I have extensive experience assisting expats and international individuals in navigating the Dutch labor market, as well as providing support in launching startups

Werkvelden

  • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
  • Overheidsorganisatie
  • Maatschappelijke organisatie
  • Particuliere markt
  • Wetenschap

Lid van de volgende beroepsverenigingen

  • LVSC