Leden

Spijker

Jacqueline van 't Spijker

Zelfstandig trainer, coach, loopbaanadviseur, intervisiebegeleider
badge RLP
  • Loopbaanontwikkeling
  • Outplacement
  • Stress en burnout begeleiding
  • Training/opleiding

Contact

  • 06-41527835 (mobiel)

http://www.JvtS.nl

Robert Schumannstraat 10 3533 GP UTRECHT

In contact wordt alles bespreekbaar

Jacqueline van ’t Spijker is er als trainer, (loopbaan)coach, teamcoach en intervisiebegeleider van overtuigd, dat contact de beste basis is om samenwerking met anderen soepel te laten verlopen. Goed contact beklijft omdat het je raakt, omdat je je dan gezien en gehoord voelt.
Zij is er ook van overtuigd dat in goed contact nagenoeg alles bespreekbaar is.

Jacqueline werkt vanuit de basiswaarden: respect, eerlijkheid, vertrouwen en contact. Daarnaast kijkt zij in het werk naar kwaliteiten en competenties van mensen en zoekt naar manieren om deze verder te ontwikkelen. Ze gelooft in het bespreekbaar maken van wat er speelt, door er met elkaar open en vanuit samenwerking naar te kijken.

Jacqueline is al meer dan vijftien jaar lid van diverse intervisiegroepen, als deelnemer én als gespreksleider. Zij traint, coacht en begeleidt uiteenlopende teams om vastlopende communicatie en samenwerking op te lossen. Zij streeft er altijd naar dat deelnemers elkaars kennis en ontwikkeling versterken.

Zij heeft een achtergrond in de Arbeids- en organisatiepsychologie en de Haptonomie, en betrekt haar kennis en ervaring o.m. uit de Verbindende Communicatie, Non-verbale communicatie, Omgaan met spanning, Situationeel Coachen, Systeemdenken en Deep democracy.

Werkvelden

  • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
  • Maatschappelijke organisatie

Lid van de volgende beroepsverenigingen

  • NOBTRA