Leden

Dijk

Susan van Dijk

Ervaringsdeskundig coach/ Jobcoach/ Trajectcoach IPS/ Coƶrdinator IPS
Badge Register Jobcoach
 • Loopbaanontwikkeling
 • Talentontwikkeling
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Jobcoaching
 • Re-integratie
 • Re-integratie tweede spoor
 • Stress en burnout begeleiding
 • Sollicitatiebegeleiding

Contact

 • +31630249961 (vast)
 • +31630249961 (mobiel)
 • +31683911729 (werk)

http://www.pluryn.nl

Industrieweg 50 6541 TW NIJMEGEN

Sterker in de samenleving, powered by Pluryn

Ik omschrijf mezelf als een evenwichtig en sociaal persoon met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en loyaliteit. Betrouwbaar, enthousiast en gedreven zijn eveneens eigenschappen die mij typeren. Ik geloof in zelfregie en ga uit van iemands mogelijkheden. Ik weet mensen te motiveren en op hun kracht aan te spreken.

Al jaren werk ik met veel plezier en interesse op het gebied van re-integratie:
behoud van werk, loopbaancoaching, streven/werken naar duurzame inzetbaarheid, begeleiding in het kader van 1e en 2e spoor.

Beknopt overzicht vaardigheden:
- constructieve vertaalslag maken tussen coachee en werkgever
- een persoon op een passende werkplek krijgen of zorgen dat deze plek passend wordt
- werken vanuit diverse methodieken, waaronder IPS (Individuele Plaatsing en Steun)
- jarenlange ervaring in het coachen van mensen met een autismespectrumstoornis
- het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het leggen van verbanden en snel kunnen schakelen
- indien nodig andere disciplines/partijen inschakelen zodat mensen vooruit komen
- ruime ervaring in het adviseren/begeleiden/coachen van mensen met diverse achtergronden
(WW, ZW, WWB, WSW, Wajong, WIA of vanuit een werkende situatie)
- ruime kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en de voor het vakgebied re-integratie relevante (sociale) wet- en regelgeving

Uitgangspunt:
Maatwerk bieden. Dit begint bij mij met een actief luisterend oor. Essentieel als startpunt van contact. Of ik nu met een coachee om de tafel zit, een uitkeringsinstantie of een werkgever. Ieder mens is uniek. Iedere organisatie is uniek. Voortdurend een uitdaging om daarin een vruchtbare samenwerking te creƫren en te behouden.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Maatschappelijke organisatie