Keurmerken

Noloc kent twee keurmerken. Eén voor Register Loopbaanprofessionals en één voor Register Jobcoaches die een beroepserkenning willen behalen. Noloc vindt het belangrijk dat deskundige, kwalitatief hoogwaardige loopbaanprofessionals en jobcoaches herkenbaar zijn voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Daarom stimuleert Noloc beroepserkenning. 

Het beroepsregister is openbaar en dus toegankelijk voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Wie in het beroepsregister staat mag het bijbehorende keurmerk voeren en extern uitdragen. Ook dat draagt bij aan de herkenbaarheid van de opgebouwde en getoetste deskundigheid.

Afhankelijk van je achtergrond en ervaring zijn de volgende beroepserkenningen mogelijk.

keurmerkHet keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) is de beroepserkenning die kan worden    toegekend aan loopbaanprofessionals die aantoonbaar vakbekwaam zijn. Beschikken over    hbo niveau (NLQF6) en tenminste 1.200 uur specifieke beroepservaring als  loopbaanprofessional hebben. De erkenning wordt toegekend na toetsing aan de hand van  het toetsingskader loopbaanprofessional. Uitgebreide informatie over het keurmerk Register  Loopbaanprofessional en de erkenningsprocedure vind je hier

 

Register Jobcoach

Het keurmerk Register Jobcoach (RJ) is de beroepserkenning die kan worden toegekend aan jobcoaches die aantoonbaar vakbekwaam zijn, beschikken over hbo niveau (NLQF6) en tenminste 1.400 uur specifieke beroepservaring als jobcoach hebben. De erkenning wordt toegekend na toetsing aan de hand van het toetsingskader jobcoach. Uitgebreide informatie over het keurmerk Register Jobcoach en de erkenningsprocedure vind je hier.