Aanbod verzekering voor Noloc-leden

Aanbod verzekering voor Noloc-leden


Noloc biedt in samenwerking met Kendall Mason voor haar leden een aantrekkelijke beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aangevuld met een dekking voor verweerkosten bij juridische geschillen aan. Deze verzekering biedt bij Noloc aangesloten zelfstandige loopbaanprofessionals en jobcoaches de mogelijkheid om via een lage dekking toch een complete beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

Kendall Mason is een verzekeringsorganisatie dat is gespecialiseerd in het aanbieden van diverse financiële beschermingsproducten voor zelfstandige professionals en ondernemers. Zij beheren arrangementen voor diverse branche-, beroeps- en netwerkverenigingen. Vanwege de schaalgrootte van samenwerking, is het mogelijk om voor Noloc-leden goede voorwaarden te bieden tegen een zeer aantrekkelijke premie. Uniek daarbij is dat ook kosten van verweer bij juridische geschillen zijn gedekt én dat er sprake is van een collectieve verzekering met individuele poliscertificaten en individuele dekkingen. 
 

Het aanbod

De basisverzekering bestaat uit een gecombineerde beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, aangevuld met een dekking voor verweerkosten bij juridische geschillen. De kosten van deze verzekering bedragen 130 euro* excl. 21% assurantiebelasting, inclusief administratiekosten, per kalenderjaar.  De verzekerde bedragen zijn als volgt: 

Beroepsaansprakelijkheid               EUR 1.000.000,00 per aanspraak en EUR 2.000.000,00 per verzekeringsjaar
(Eigen risico EUR 250,00 per aanspraak)
Bedrijfsaansprakelijkheid EUR 2.500.000,00 per aanspraak en EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar
(Eigen risico EURO 125,00 per aanspraak voor zaakschade)
Verzekerd Verweer

EUR 50.000,00 per geschil, voor geschillen naar Benelux recht
EUR 25.000,00 per geschil voor geschillen naar het recht van de andere lidstaten van de EU
(Eigen risico EUR 50,00 per geschil)

                 

Het is ook mogelijk een verzekering met aanvullende dekking voor hulppersonen** af te sluiten. Met deze verzekering ben je ook gedekt voor beroepsfouten gemaakt door een ingeschakelde *hulppersoon in het kader van achtervang, bijvoorbeeld als je door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat bent om een opdracht af te ronden. Ook biedt deze aanvulling dekking voor de dekking voor de aansprakelijkheid tegenover in het kader van achtervang ingeschakelde hulppersoon. Een verzekering met aanvullende dekking voor hulppersonen kost € 160 euro, exclusief 21% assurantiebelasting, inclusief administratiekosten, per kalenderjaar.

Wees er bij het inzetten van hulppersonen van bewust dat – in geval van een gedekte schade - de verzekeraar deze schade zal verhalen op de hulppersoon! De hulppersoon dient dus te allen tijden over een eigen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken.  Het is de verantwoordelijkheid van het verzekerde Noloc lid dat deze hulppersoon hierover beschikt.

Let op: beide verzekeringen geven géén dekking voor beroepsfouten gemaakt door werknemers, ingeleende arbeidskrachten of ondergeschikten. De verzekering is alleen bedoeld voor zelfstandige loopbaanprofessionals en jobcoaches. Indien je in loondienst werkt of als zelfstandige medewerkers in dienst hebt of in combinatie met derden offreert is de verzekering niet geschikt.

Aanmelden gebeurt via Kendall Mason, de factuur ontvang je jaarlijks via Noloc. Kendall Mason geeft nieuwe aanmeldingen eens per drie maanden aan Noloc door. Daarom kan het enige tijd duren voordat je na aanmelding voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vanuit Noloc de bijbehorende factuur ontvangt.
 

*Genoemd bedrag zijn de kosten per kalenderjaar, het totale bedrag wordt in rekening gebracht als een lid in de loop van het jaar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit. Als een lid in de maanden oktober, november of december een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit, dan zal de premiebetaling pas per januari van het volgende kalenderjaar ingaan.

**Hulppersoondekking betreft: toegebrachte schade door fouten van een niet-ondergeschikte (ook wel zelfstandige hulppersonen genoemd).


Kendall Mason

Offerte aanvragen en direct afsluiten?

Wil je gebruik maken van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Deze kun je direct via de website van Kendall Mason inzien en afsluiten.