Terug naar overzicht

28
10
19

Loopbaanangst

Wie: Mark Postma
Waar: Vergaderruimte Eindhoven

Noloc volgt nauwlettend de coronamaatregelen ten aanzien van evenementen en samenkomsten. Voor alle Noloc-bijeenkomsten in mei en juni zijn wij momenteel aan het inventariseren of deze online toch doorgang kunnen hebben of dat wij deze verplaatsen naar een later moment in het jaar. Ook zijn wij druk doende om extra webinars in te lassen zodat we ons allemaal ook in deze periode kunnen blijven bijscholen in ons vak. Wij wijzen je er graag op dat het ook mogelijk is om alle webinars die al hebben plaatsgevonden hier terug te kijken.

Waar en wanneer 
Deze regiobijeenkomst vindt plaats op maandag 28 oktober 2019. Aanmelden kan vanaf maandag 16 september 2019. Kosteloos afmelden kan tot vrijdag 25 oktober 18.00 uur.   

Locatie
Vergaderruimte Eindhoven
Kerkstraat 34
5611 GK EINDHOVEN

Ontvangst
18.00 uur - Inloop met broodjes, koffie en thee
18.30 uur - Aanvang bijeenkomst
20.45 uur - Einde bijeenkomst 

Relevantie voor loopbaanprofessionals
Angstgevoelens van cliënten kunnen een loopbaantraject vertragen. Weten hoe angst werkt in het lichaam en hoe daar mee om te gaan als professional, kan stagnatie voorkomen en de loopbaankeuzes bevorderen.

Onderwerp
Angst is een van de 6 menselijke basisemoties. Vanuit de transitiecurve bestaat geen aandacht voor deze emotie. Angstgevoelens van cliënten tijdens een loopbaantraject kan leiden tot vluchtgedrag, vermijding en zelfs bevriezing waardoor het loopbaantraject vertraagd of zelfs stagneert. Loopbaanprofessionals die weten hoe angst werkt in het lichaam en hierop kunnen interveniëren stellen angstige cliënten in staat om sneller loopbaankeuzes te maken. 

Werkwijze
Je leert hoe angst werkt in het lichaam, wat daarvan de consequenties zijn en hoe mensen handelen vanuit angstgevoelens. Daarnaast wordt een concrete methode aangereikt waarbij angst wordt omgebogen naar actie zodat een angstige cliënt in staat wordt gesteld tot het maken van loopbaankeuzes. Door gebruik te maken van oefeningen wordt de methode helder en concreet.

Achtergrond gastspreker
Mark Postma (1969) ex- angstpatiënt, HR professional en Loopbaancoach heeft vanuit zijn persoonlijke ervaring en ervaring als coach een methode samengesteld die angstige mensen in staat stelt loopbaankeuzes te maken. Deze methode bestaat uit wetenschappelijk bewezen onderdelen. Zijn specialisatie is het begeleiden van loopbaancliënten die bovenmatige angst en stress ervaren bij de zoektocht naar een nieuwe baan.

Annuleringsregeling
Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie dagen / 72 uur voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst. 
Je ontvangt dan – naast de melding op het beeldscherm dat je je hebt afgemeld – een e-mail bericht waarin je afmelding wordt bevestigd.

Als je je opgeeft en niet komt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, worden de gemaakte administratie- en cateringkosten á € 45,- excl. btw in rekening gebracht. 

34 / 35 personen aangemeld.