27
05
20

Ledenraadsvergadering

Waar: ZOOM

Noloc volgt nauwlettend de coronamaatregelen ten aanzien van evenementen en samenkomsten. Nu we elkaar weer in beperkte(re) aantallen en met aangescherpte maatregelen mogen ontmoeten zijn wij druk doende de fysieke bijeenkomsten opnieuw te plannen. Uiteraard conform de richtlijnen en in nauw overleg met de betrokken locaties om ieders veiligheid te waarborgen. Ook blijven wij webinars en online workshops aanbieden. Wij wijzen je er graag op dat het ook mogelijk is om alle webinars die al hebben plaatsgevonden terug te kijken, klik hier.

Noloc-leden kunnen deze Ledenraadsvergadering bijwonen (conform artikel 3:10 van het Huishoudelijk Reglement) als toehoorder, indien zij hiertoe een verzoek doen aan de voorzitter van de ledenraad via info@noloc.nl.

Locatie: vanwege de huidige omstandigheden wordt deze vergadering gehouden via ZOOM.

Aanvang: 16.00 uur 
Einde: ca. 17.00 uur 

Agenda en bijbehorende documenten zijn minimaal een week van tevoren te downloaden in de bibliotheekmap (besloten deel, eerst inloggen).