11
11
20

Ledenraad extra vergadering

COVID-19

Noloc volgt nauwlettend de corona-maatregelen ten aanzien van evenementen en samenkomsten. Helaas verslechteren de vooruitzichten rondom Covid-19 in snel tempo en Noloc wil niet riskeren dat haar leden onnodig risico lopen. Alle Noloc-bijeenkomsten vinden de komende tijd alleen online plaats; wij bieden regelmatig nieuwe webinars, online workshops en e-learnings aan. Binnen de Noloc Academie vind je naast alle Noloc webinars een nog veel uitgebreider aanbod van interessante webinars en e-learnings. Kijk onder Mijn Noloc hoe je kunt inloggen op de online leeromgeving.

Beste leden, 

In de aanloop naar het nieuwe keurmerk voor loopbaanprofessionals per 1/1/2021, is het noodzakelijk om tot eenstatutenwijziging over te gaan. 

Conform de vermelding in het Huishoudelijk Reglement hierover, hieronder geciteerd, kondigen wij hierbij een digitale vergadering aan waarin de statutenwijziging ter goedkeuring aan de Ledenraad wordt voorgelegd:

11 november 2020, 16.00-17.00 uur (ZOOM-overleg)

 

3:10       Openbaarheid

  1. Gewone leden kunnen de ledenraadsvergadering bijwonen als toehoorder indien zij hiertoe een verzoek doen aan de voorzitter van de ledenraad. Deze kan het verzoek weigeren op grond van de specifieke persoonlijke of vertrouwelijke aard van de te behandelen agendapunten of op grond van andere bijzondere omstandigheden.

 

Leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan het secretariaat, ter attentie van de voorzitter van de Ledenraad Diederik van Dorth tot Medler, via info@noloc.nl