Aanmelden bij Noloc

Ook gebruik maken van de mogelijkheden die het Noloc lidmaatschap u biedt? Word ook Noloc lid en vul hieronder uw gegevens in.

Soort aanmelding (prijzen exclusief BTW)
 • (kosten: contributie in 2021 is € 250,- op jaarbasis, eenmalige inschrijfkosten € 100,-, prijzen excl. BTW) Indien je later in het jaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend.
  Nieuwe leden krijgen de aspirant-status en gaan de verplichting aan om binnen 3 jaar in te schrijven in het beroepsregister. Het aspirant-lidmaatschap is beschikbaar indien u werkzaam bent in het vakgebied van de loopbaanprofessional maar nog niet voldoet aan de eisen voor opname in het beroepsregister. Wanneer je echter al wel voldoet aan de voorwaarden voor registratie in het beroepsregister, kan je direct na ontvangst van de bevestiging van het lidmaatschap door het secretariaat (waarbij je het lidnummer ontvangt) de aanvraag voor registratie indienen via de website. Deze aanvraag wordt binnen 6 weken getoetst en wanneer de beoordeling positief is, wordt uw aspirant-lidmaatschap omgezet in volledig lidmaatschap. Een aspirant-lid heeft dezelfde voordelen als een volledig lidmaatschap met uitzondering van het recht om het beeldmerk en de titel Register Loopbaanprofessional of Register Jobcoach te voeren.

  Na ontvangst en controle van uw aanmelding ontvangt u een inlogcode voor het ledengedeelte van de Noloc website

  (kosten € 50,- per jaar, excl. BTW; eenmalige inschrijfkosten € 25,-)
  Uitsluitend beschikbaar voor hbo- en wo-studenten die een meerjarige voltijd- of deeltijdstudie volgen op het gebied van Opleiding, Mens en Arbeid, of niet langer dan 3 jaar geleden deze studie succesvol hebben afgerond. Aan te tonen met een kopie van de collegekaart of getuigschrift. Het lidmaatschap van het Platform Noloc Young Professionals eindigt automatisch zodra langer dan 3 jaar geleden het bijbehorende getuigschrift is behaald. Zij kan daarna worden omgezet in een aspirant-lidmaatschap van Noloc wanneer u werkzaam bent in het vakgebied van de loopbaanprofessie.

  Kopie collegekaart of getuigschrift:
  Na ontvangst en controle van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van het lidmaatschap van het Platform. Meer informatie vindt u via https://www.noloc.nl/young-professionals


  Voor loopbaanadviseurs en jobcoaches die wel geregistreerd willen worden in het Noloc beroepsregister maar niet verbonden aan de beroepsvereniging is er de mogelijkheid om je alleen aan te melden voor beroepsregistratie. Je hebt als Externe Aansluiter geen recht op de lidmaatschapsfaciliteiten.
  Met dit formulier geef je aan dat je de toetsing wilt gaan doen conform www.noloc.nl/keurmerken. Na toetsing wordt bij opname in het beroepsregister een jaarbijdrage in rekening gebracht (in 2021 zijn de kosten € 187,50 per jaar). De eenmalige behandelingskosten ad. € 100,- excl. BTW dienen eerst te worden voldaan, op basis van de factuur die je na verwerking van dit formulier ontvangt. Vervolgens kan je de aanvraag voor opname in het beroepsregister doen. Voor het certificeringsproces voor Register Loopbaanprofessional en voor Register Jobcoach zie www.noloc.nl/keurmerken.

Aanvullingen op het lidmaatschap:
Verklaring van lidmaatschap:

In de Gebruiksvoorwaarden staat waar je op moet letten als je van deze website gebruik maakt. Maak geen inbreuk op de rechten van Noloc en anderen! Klik hier voor de volledige tekst.

* = dit zijn verplichte velden.
Let op! Heb je voor PZE (Profiel Zichtbaar Extern) gekozen, dan zijn jouw gegevens/ geüploade documenten buiten onze omgeving zichtbaar.