Dé Loopbaanopleiding | Post-hbo erkende opleiding tot Loopbaanadviseur

 1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

Dé Loopbaanopleiding B.V. | 10-12 maanden

Dé Loopbaanopleiding | Post-hbo erkende opleiding tot Loopbaanadviseur

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Dé Loopbaanopleiding B.V.
Maliebaan 42C
3581 CR Utrecht

Lesplaats(en):

Leusden

Telefoonnummer:

06-22902400

E-mailadres:

info@deloopbaanopleiding.nl

Website:

www.deloopbaanopleiding.nl

Contactpersoon:

Elske van Eijndhoven (programmamanager) en Heidi Jansen (hoofddocent)

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Het werkveld ‘mens en werk’ vraagt om professionals die werkzoekenden en werknemers kunnen begeleiden bij het vinden van passend werk, het helpen maken van persoonlijke ontwikkelplannen en het adviseren van werkgevers over mobiliteitsbeleid. Dit vraagt om professionals met een gedegen kennis van de arbeidsmarkt, van loopbaan- en opleidingsmogelijkheden en van actuele vormen van baanverwerving. Dé Loopbaanopleiding biedt dit alles aan in haar opleidingsprogramma. Loopbaanadviseurs vinden werk bij mobiliteitscentra van grote organisaties, bij overheidsinstanties, op HR-afdelingen, bij loopbaanadvies- of outplacementbureaus, in mobiliteitsnetwerken of in een eigen praktijk als zelfstandige.

Doelgroep:

Dé Loopbaanopleiding is een post-hbo beroepsopleiding tot loopbaanadviseur die bedoeld is voor mensen die loopbaan- of mobiliteitsadviseur willen worden, voor ervaren loopbaanadviseurs die zich verder willen verdiepen in het loopbaanvak en andere beroepsgroepen die zich willen om- of bijscholen.

Omschrijving:

Dé post-hbo-loopbaanopleiding omvat 11 modules en 4 online-intervisiebijeenkomsten, en heeft een doorlooptijd van tien tot twaalf maanden. De kern van deze opleiding wordt gevormd door “De Loopbaantrechter”. Dit is een methode waarmee loopbaanklanten in korte tijd helder krijgen wat de best passende volgende loopbaanstap is en om daar vervolgens gemotiveerd mee aan de slag te gaan. De methode omvat twee interviews, analyse van de resultaten van de interviews en vertaling van deze resultaten naar concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt, gevolgd door gericht arbeidsmarktonderzoek. Deze aanpak vraagt van de loopbaanadviseur een gedegen kennis van functies, beroepen, rollen en organisaties. Ook aan deze laatste aspecten besteden wij daarom ruim aandacht in de opleiding.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 20 uur
Coachen en Adviseren: 28 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 32 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 24 uur
Algemene basiskennis: 16 uur

Totaal aantal contacturen:

120 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

200 uur

Totale studielast:

214 uur (214 PE punten)

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Je bezit minimaal een HBO-Bachelor of beschikt over een vergelijkbaar werk- en denkniveau.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Twee jaar werkervaring bij voorkeur in een werkveld dat gerelateerd is aan het werk van een loopbaan- of HR professional.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Je hoeft geen specifieke werkervaring te hebben in het begeleiden van werkzoekenden. Affiniteit met het werkveld "mens en werk" is uiteraard wel een pré.

Overige eisen voor deelname:

Iedere deelnemer heeft voorafgaand een intakegesprek waarin leerdoelen- en verwachtingen worden besproken. Als je geen hbo-diploma hebt, bespreken we hoe je een hbo werk- en denkniveau kunt aantonen. Bereidheid tot het werken volgens een bepaalde methode, zelfstudie en participatie in oefengroep. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is aanbevolen.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Via onze website kun je een aanmeldingsformulier invullen waarna onze programmamanager telefonisch contact met je opneemt voor een intakegesprek. Na dit gesprek wordt je aanmelding besproken met de hoofddocent waarna je bericht krijgt over je deelname.

Startdata:

Je kunt op ieder moment van het jaar instappen en alle modules zijn ook los te volgen. Voor actuele data en lesdagen zie onze website.

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Toetsing vindt plaats na afloop van elke module. Opdrachten worden beoordeeld en besproken en in het persoonlijk portfolio geplaatst dat aan het einde van de opleiding, samen met het eindgesprek, de basis vormt voor de eindbeoordeling.

Diploma of certificaat:

Ja, Ja. De opleiding is een door het CPION erkende post-hbo Registeropleiding. Na succesvolle afronding van de gehele opleiding en een goede (eind)beoordeling ontvang je een officieel diploma van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland en van Dé Loopbaanopleiding.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 6.950,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

Let op! Voor particuliere deelnemers geldt een speciaal tarief. Bijkomende kosten: Je schaft een deel van de literatuur zelf aan, ter waarde van ongeveer € 150,00.

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

10-12 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

2 of 3 dagen per maand op donderdag.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 8, het maximum 18.

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

CPION/Stichting Post-HBO Nederland.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2021

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

20 of minder

Aanvullende informatie:

Feedback "Ik heb veel nieuws geleerd zoals technieken in gespreksvoering en mijn kennis over vele onderwerpen is geactualiseerd: beroepenkennis, arbeidsrecht, testen, diversiteit op de werkvloer. Het leuke vind ik dat de opleiding in de breedte al deze (en meer) onderwerpen behandelt. Verdieping zit hem in de casussen tijdens de opleidingsdagen en in de aangereikte literatuur of goede podcasts op ons vakgebied" Annemarie Kok, loopbaanadviseur ------ "Het volgen van de colleges, het lezen van verplichte literatuur en artikelen levert veel nieuwe en bruikbare kennis op allerlei terreinen van het loopbaanvak op en deze kennis verdiept zich door het maken van op de loopbaanpraktijk gerichte opdrachten. Mijn blik wordt breder, ik weet wat mijn visie op werk is en ik ontdek op welke doelgroep ik mij specifiek wil richten. Ook ben ik aan de slag met hoe ik mijzelf als professional meer en beter op de markt kan neerzetten”. Carmen Kooloos, loopbaanadviseur

Laatst bijgewerkt op:

04-07-22