1. Home
  2. Verkorte procedure Noloc...

Verkorte procedure Noloc Register Jobcoach

 

De verkorte erkenningsprocedure is alleen mogelijk voor Noloc leden die werkzaam zijn als jobcoach en vóór 1 augustus 2019 Noloc-lid zijn geworden, alsook voor jobcoaches die ná 1 augustus 2019 Noloc-lid zijn geworden maar al minimaal een jaar als jobcoach werkzaam zijn bij een bij OVAL aangesloten werkgever. 

Na het succesvol doorlopen van de verkorte erkenningsprocedure Noloc Register Jobcoach ontvang je een tijdelijke erkenning t/m 31 december 2020. Om je erkenning daarna te behouden dien je vóór 31 december 2020 de reguliere erkenningsprocedure Noloc Register Jobcoach met succes te doorlopen.

Om je tijdelijke erkenning ‘Noloc Register Jobcoach’ te behalen en in het bijbehorende beroepsregister te worden opgenomen, doorloop je de volgende stappen: 

1. Meld je aan voor Noloc erkenning en vul het aanmeldformulier beroepsregister in. Na ondertekening en inzending van dit formulier ontvang je via de toetsingsinstantie CRP binnen twee weken toegang tot je persoonlijke elektronisch dossier. Zij verzoeken je om de gevraagde documenten aan je persoonlijke dossier toe te voegen en deze vervolgens ter beoordeling in te dienen.

2. Maak een kopie van het document waarmee je het vereiste HBO / EQF-6 denk- en werkniveau aantoont (hbo-bachelor getuigschrift, EVC-verklaring, conform NIP-richtlijnen uitgevoerd assessment).

3. Selecteer het voor jou van toepassing formulier verklaring werkervaring jobcoach in je persoonlijke elektronisch dossier en laat deze invullen en ondertekenen door je werkgever (loondienst) of boekhouder/accountant (zelfstandige).

4. Vraag je beoordeling aan via het formulier in je persoonlijke elektronisch dossier.