1. Home
  2. > Aanmelden
  3. > Uitleg
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Aanmelden

Aanmelden als lid van Noloc kan via een elektronisch formulier. Na het invullen daarvan ontvangt u een bevestiging van uw lidmaatschap van het secretariaat, de inlogcodes voor het besloten deel van de website en uitleg over de verder te volgen procedure voor inschrijving in het beroepsregister.
Op het ledendeel van de site kunt u uw persoonlijk profiel, dat op de site (besloten deel) geplaatst wordt, wijzigen.

Ben je Noloc lid en voor het eerst op deze website?

Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

Ben je Noloc lid en heb je al een nieuw wachtwoord?

Log hier in.


Uitleg bij aanmeldformulier

Geboortedatum: Als volgt invullen: DD-MM-JJJJ, dus bijvoorbeeld: 05-08-1980

Telefoonnummer: Alleen cijfers gebruiken, dus geen spaties en tekens als ( en ). ATTENTIE: gebruik svp NIET Internet Explorer als browser om het formulier in te vullen. We adviseren om Firefox, Chrome of Safari te gebruiken.


Lid worden?

Noloc is de grootste en snelst groeiende beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals in Nederland. Op dit moment meldt zich gemiddeld elke dag een nieuw lid aan.

 

Inhoud en ontmoeting

Het lidmaatschap van Noloc biedt u alle gelegenheid om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het vakgebied. Er zijn tientallen regiobijeenkomsten per jaar. Hier worden onderwerpen gepresenteerd die nieuw zijn voor het vak, dan wel een verdieping geven aan al bestaande thema's. Als lid kunt u nagenoeg al deze bijeenkomsten kosteloos bijwonen. Jaarlijks organiseert Noloc een congres.

Ook faciliteert Noloc de zogenoemde kwaliteitskringen: intervisiegroepen, verspreid over het land, waarin de deelnemers elkaar stimuleren, steunen en werken aan de bewustwording van de eigen beroepsuitoefening. Naast het opdoen van vakinhoudelijke kennis is er voor leden dus veel gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en het eigen netwerk te vergroten.

 

Belangenbehartiger

Noloc is ook belangenbehartiger voor haar leden. Met uiteenlopende activiteiten, zoals een Noloc vertegenwoordiging bij het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en het bewerkstelligen van (inkoop)voordelen op het gebied van bijvoorbeeld verzekeringen of testafnames, probeert Noloc het belang van de leden te dienen.
Alle leden van Noloc ontvangen verder elk kwartaal het blad LoopbaanVisie. Een tijdschrift vol relevante artikelen met een stevige inhoud. Een vakblad voor de loopbaanprofessional.

Voorwaarden voor aanmelden

Het lidmaatschap van Noloc betekent dat u gehouden bent aan het volgen van de Noloc gedragscode. Een ingebouwde zekerheid voor uw klant dat u als adviseur streeft naar de grootst mogelijke deskundigheid en zorgvuldigheid in uw relatie met die klant. Ook het klachtenreglement hoort bij het lidmaatschap. Al deze zaken zijn opgenomen in de algemene voorwaarden, welke onderdeel uitmaken van het huishoudelijk reglement. Het lidmaatschap is persoonlijk en instemming met de voorwaarden van het lidmaatschap betekent dat men te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk blijft voor het voldoen aan de contributieverplichting, ook indien betaling via de werkgever loopt. Door aanmelding stemt u in met de voorwaarden.

Als u lid wilt worden van Noloc vult u het aanmeldingsformulier op de website in. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw lidmaatschap. U wordt in eerste instantie ingeschreven als aspirant lid (dit houdt echter wel in dat u gewoon van alle lidmaatschapsvoordelen gebruik kunt maken.
Vervolgens dient u zich met de aan u verstrekte inlogcodes in te schrijven in het beroepsregister en wanneer u aan alle gestelde voorwaarden voldoet, zult u opgenomen worden in het Noloc-beroepsregister van loopbaanprofessionals.
Dan wordt uw aspirant lidmaatschap omgezet in 'gewoon' lidmaatschap. U kunt dan ook het logo 'Erkend Loopbaanprofessional' voeren. Als aspirant lid heeft u maximaal 3 jaar de tijd om u in te schrijven in het beroepsregister.

Kosten

Voor overzicht van lidmaatschapspakket en kosten: https://www.noloc.nl/informatie-lidmaatschap