1. Home
  2. > Over het beroepsregister
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Over het beroepsregister


Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep

dàt is de missie die de ledenvergadering enkele jaren geleden aan het bestuur heeft meegegeven. Het bestuur is daarmee aan de slag gegaan, waardoor er inmiddels al veel is bereikt.

Eén van de dingen die in het kader van deze strategische professionalisering is het instellen van een beroepsregister, waarin alle Noloc-leden als deskundig loopbaan-professional geregistreerd staan. Dit register vormt een waarborg dat, in een vakgebied waar iedereen zich loopbaanadviseur mag noemen, een Noloc-lid een degelijke opleiding, voldoende ervaring en de juiste competenties op dit vakgebied heeft. Daardoor wordt het Noloc lidmaatschap een merk waarop een opdrachtgever mag vertrouwen: een Noloc-erkend-loopbaanprofessional verstaat zijn vak!

Vanaf november 2010 is de beroepsregistratie van loopbaanprofessionals gestart. Vanaf januari 2017 kunnen ook jobcoaches zich laten registreren.
Voor nieuwe leden betekent dit dat zij bij aanmelden het aspirant-lidmaatschap krijgen toegekend. Daarbij geldt de verplichting om binnen 3 jaar opgenomen te zijn in een beroepsregister van Noloc. Bij opname in een beroepsregister wordt de aspirant-status omgezet in een volwaardig lidmaatschap. Beide lidmaatschapsvormen hebben dezelfde voordelen met één verschil, een volwaardig lid mag de titel en het beeldmerk ‘Noloc Erkend Loopbaanprofessional’ en/of (na certificering) 'Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional' en/of 'Noloc Erkend Jobcoach' voeren bij de beroepsuitoefening.

Klik op de onderstaande beeldmerken voor meer informatie.