12-daagse Opleiding tot Loopbaanadviseur/Coach op Post-HBO niveau

 1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

Pharos Advies | 6 maanden

12-daagse Opleiding tot Loopbaanadviseur/Coach op Post-HBO niveau

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Pharos Advies
Kapelweg 121
3818 BH Amersfoort

Lesplaats(en):

Amersfoort

Telefoonnummer:

033-4625588

E-mailadres:

info@pharos-advies.nl

Website:

www.pharos-advies.nl

Contactpersoon:

Mik van de Klundert

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Een complete, gedegen en praktijkgerichte opleiding tot loopbaanadviseur/coach op post-HBO niveau die alle handvatten biedt om op een professionele en persoonlijke manier mensen te coachen in hun huidige werksituatie of te begeleiden naar ander werk. Coachen met uzelf als belangrijkste instrument! Na het volgen van de opleiding bent u in staat om zelfstandig het beroep van loopbaanadviseur/Coach uit te oefenen.

Doelgroep:

HBO-ers en Academici die al enige ervaring hebben opgedaan in het begeleiden, adviseren en/of coachen van mensen en zich verder willen ontwikkelen op het gebied van loopbaancoaching.

Omschrijving:

De 12 daagse opleiding is zowel praktisch als diepgaand van aard en geeft de nodige theoretische onderbouwing. U krijgt een diversiteit aan werkvormen, methodieken en instrumenten aangereikt om cliënten professioneel te begeleiden. Centraal staat het eigen leerproces in het opzetten en begeleiden van loopbaancoachingstrajecten en het (verder) ontwikkelen van een coachende en adviserende houding. Gedurende het traject begeleidt u al één of meer cliënten. Belangrijke onderdelen uit de opleiding zijn 1. communicatie–, advies– en coachingvaardigheden; 2. kennis van en werken met loopbaansystemen en instrumenten; 3. intervisie/oefengroep en individuele coaching. Tijdens de opleiding wordt ondermeer gewerkt met opvattingen en elementen uit het Neuro- Linguïstisch Programmeren (NLP), de Rationele Effectiviteits Training (RET), Oplossingsgericht Coachen en Creatieve loopbaanbegeleiding.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 20 uur
Coachen en Adviseren: 22 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 22 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 16 uur
Algemene basiskennis: 16 uur

Totaal aantal contacturen:

96 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

96 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Afgeronde HBO of universitaire opleiding

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Minimaal vijf jaar algemene werkervaring

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Ervaring in de loopbaanprofessie is niet vereist. Op breder terrein is wel enige ervaring met het begeleiden, en/of adviseren van mensen noodzakelijk.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Na intake gesprek met hoofdopleider nemen cursist en opleider een besluit of de opleiding een passende vervolgstap is in de loopbaancarrière van de cursist.

Startdata:

Twee tot drie maal per jaar in Amersfoort. Voor de startdata: zie www.pharos-advies.nl

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Na elke coachingsessie schrijft u een kort (reflectie)verslag, waarop u feedback krijgt van de opleider. De opleiding wordt afgesloten met 1. een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin wordt gekeken naar bereikte leerdoelen en 2. een rapportage van de proefcliënt(en).

Diploma of certificaat:

Ja, Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het Certificaat “Opleiding tot Loopbaancoach op Post-HBO niveau”.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 4.295,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

-

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

6 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

12 dagen van 9.30 uur - 16.45 uur. Voor de (start)data: zie www.pharos-advies.nl

Minimum / maximum aantal deelnemers:

6 - 10

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

In de opleiding wordt expliciet aandacht gegeven aan de door NOLOC opgestelde criteria, waarmee de titel "NOLOC Erkend Loopbaanprofessional" kan worden verkregen.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2008

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

60-200

Aanvullende informatie:

Pharos Advies werkt uitsluitend met professionele en deskundige trainers en (gast)docenten. Medewerkers van Pharos Advies zijn lid van de NOLOC en/of de NVNLP (Nederlandse Vereniging voor NLP).

Laatst bijgewerkt op:

20-05-20