Post-HBO Registeropleiding tot Trainer (modulair)

 1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

BGL & partners | 12 maanden

Post-HBO Registeropleiding tot Trainer (modulair)

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

BGL & partners
Wijkermeerstraat 6
2131 HA Hoofddorp

Lesplaats(en):

Doorn

Telefoonnummer:

023-5556755

E-mailadres:

petra.janzweerd@bgl.nl

Website:

https://bgl.nl/opleiding/opleiding-tot-trainer/

Contactpersoon:

Petra Janzweerd

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

De modulair opgezette Post-HBO Registeropleiding tot Trainer biedt een stevig instrumentarium, waarmee u op creatieve, inspirerende en efficiënte wijze trainingen kunt verzorgen. De opleiding omvat 5 modules die verschillende facetten van het trainerschap beslaan. Elke module is ook separaat te volgen en wordt afgesloten met een deelcertificaat.

Doelgroep:

De Post-HBO opleiding tot Trainer is bestemd voor mensen die op professionele wijze trainingen en/of opleidingen (willen) geven. Om ervoor te zorgen dat het geleerde geïntegreerd kan worden binnen uw unieke persoonlijke ontwikkeling, is bereidheid tot zelfonderzoek onontbeerlijk.

Omschrijving:

De modulair opgezette opleiding tot Trainer is opgebouwd uit vijf separaat te volgen modules, die verschillende facetten van het trainerschap beslaan: • Module Met hart en ziel: trainen vanuit persoonlijke kracht. Duur: 4 dagen. • Module Contact = contract: succesvolle acquisitie. Duur: 4 dagen. • Module Kunstig verpakt: professioneel ontwerpen van trainingen. Duur: 4 dagen. • Module De magie van de groep: groepsdynamiek ontrafeld. Duur: 4 dagen. • Module In-zich(t): de trainer als coach. Duur: 2 dagen. De insteek van de opleiding is praktisch en ervaringsgericht. Op verantwoorde wijze denkbeelden, methodieken en technieken uit verschillende disciplines samengebracht tot een samenhangend geheel. De belangrijkste pijlers zijn: het Oplossingsgericht werken, NLP, Systeem denken, Groepsdynamica, Transactionele Analyse. Dit leert u: • U ontwikkelt een eigen trainingsstijl die aansluit op uw eigen trainersmissie. • U bent in staat persoonlijke kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en te benutten in het kader van uw trainerschap. • U ontwikkelt excellente presentatievaardigheden, waarmee u de deelnemers kunt boeien en binden. • U weet hoe u een veilig en uitnodigend leerklimaat kunt creëren, waarin deelnemers zich optimaal kunnen ontwikkelen. • U kunt een vraag van een opdrachtgever vertalen in een concreet trainingsaanbod. • U bent in staat uw deskundigheid over te dragen via goed gestructureerde trainingsprogramma’s met inspirerende werkvormen. • U weet effectief in te spelen op groepsprocessen en weet ook hoe u deelnemers individueel kunt stimuleren in hun groeiproces. • U kunt actief inspelen op actuele ontwikkelingen op het gebied van trainen.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 36 uur
Coachen en Adviseren: 24 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 44 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 10 uur
Algemene basiskennis: 16 uur

Totaal aantal contacturen:

130 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

8 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Als deelnemer beschikt u over een HBO diploma of academisch denk- en/of werkniveau. Sterke affiniteit met of ervaring op het gebied van trainen, opleiden en/of presenteren is noodzakelijk om de vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

U heeft tenminste vijf jaar werkervaring.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Bij voorkeur heeft u enige ervaring opgedaan in het coachen/trainen van mensen.

Overige eisen voor deelname:

Een open leerhouding. Bereidheid tot zelfanalyse en reflectie. U bent tenslotte het belangrijkste instrument in het begeleidingsproces. Bereidheid tot zelfstudie en actief uitvoeren van opdrachten, ook in de praktijk. Een goede beheersing van de Nederlandse taal strekt tot aanbeveling.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Via www.bgl.nl/direct-online-inschrijven kunt u zich aanmelden door het deelnameformulier en intakeformulier in te vullen. Tevens voegt u een CV bij. Wij ontvangen deze formulieren direct via de mail en u ontvangt een kopie van deze formulieren op het door u aangegeven e-mailadres. Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria. Mochten wij naar aanleiding van uw inschrijfformulier, CV en intakeformulier nog vragen hebben, dan zullen wij contact met u opnemen voor een nadere oriëntatie. Is alles wat ons betreft akkoord, dan ontvangt u binnen 7 werkdagen een bevestiging van uw inschrijving. U kunt zelf op uw inschrijfformulier een voorbehoud maken bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel een plaats voor u in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met u opnemen en informeren of u uw voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken. Desgewenst kunt u ervoor kiezen om eerst een Open Dag te bezoeken voor een nadere kennismaking.

Startdata:

U kunt in elke module instromen om het totaaltraject te starten. Een actueel datumoverzicht vindt u op: https://bgl.nl/opleiding/opleiding-tot-trainer/

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Iedere module wordt afgesloten met een opdracht die wordt beoordeeld door de desbetreffende trainer. Uitvoeren van een praktijkopdracht buiten de opleidingssetting, die wordt beoordeeld door een trainer uit het team.

Diploma of certificaat:

Ja, Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het Post-HBO Registerdiploma Trainer dat wordt uitgereikt door CPION.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 5.500,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

135,00

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

12 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

vrijdagen van 10.00-17.00 uur

Minimum / maximum aantal deelnemers:

6/12

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

Na succesvolle afronding ontvangt u het Post-HBO Registerdiploma van CPION. Dit diploma maakt registratie bij de CRKBO eenvoudiger, waardoor u als trainer in aanmerking kunt komen voor BTW-vrijstelling. De opleiding is erkend door de NOBTRA. BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open inschrijving. Tevens heeft BGL een NRTO-keurmerk. Beide keurmerken zijn een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit van onze dienstverlening. BGL is een CRKBO geregistreerde instelling en is vrijgesteld van BTW.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2003

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

200-600

Aanvullende informatie:

BGL is vrijgesteld van BTW. De opleiding wordt gegeven door ervaren professionals met verschillende expertises in diverse sectoren. Zijn zijn didactisch geschoold en zorgen voor diepgang en kwaliteit in hun trajecten.

Laatst bijgewerkt op:

26-11-20