Post-hbo erkende opleiding tot Professioneel Loopbaancoach

 1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

TC Academy | 9 maanden

Post-hbo erkende opleiding tot Professioneel Loopbaancoach

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

TC Academy
Waterloostraat 122c
3062 TV Rotterdam

Lesplaats(en):

Rotterdam en Utrecht

Telefoonnummer:

010-3216003

E-mailadres:

info@tcacademy.nl

Website:

www.tcacademy.nl

Contactpersoon:

Suzanne Vanca

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Mensen die het vak Loopbaancoach willen uitvoeren opleiden tot Professioneel Loopbaancoach. We starten de opleiding met FASE 1 waarin jij in de rol van coach centraal staat. Je wordt bewust van jouw leiderschapskwaliteiten en ontwikkelpunten. Alleen met dit zelfinzicht zul je anderen kunnen aanzetten tot ontwikkelen. Tijdens FASE 2 werken we aan de basis van het coachen. Je leert de houding en basisvaardigheden die nodig zijn om als coach aan het werk te gaan. Hierbij staan het opbouwen van de relatie of verstandhouding tussen coach en gecoachte, het voeren van coachgesprekken en het inzicht in het ontwikkelingsproces, centraal. Tijdens FASE 3 staat het leren coachen op de verschillende niveaus centraal, waarbij de juiste gereedschappen ingezet worden om een effectief resultaat te bereiken. Zo zul je leren welke verschillende processen er zich binnen coachen afspelen. Er wordt ingegaan op de dieperliggende patronen en het opsporen en veranderen van belemmerende overtuigingen. Tijdens FASE 4 gaan we ons specifiek richten op loopbaancoachen – Je leert welke trajecten er bestaan om coachees te begeleiden en welke instrumenten je in kunt zetten in ieder traject. Ook leer je met welke vragen mensen terecht komen bij een loopbaancoach en wat de passende trajecten zijn bij iedere vraag. FASE 5 staat in het teken van de arbeidsmarkt. Als loopbaancoach dien je de coachee de weg naar de arbeidsmarkt te kunnen wijzen. Een goede kennis van de arbeidsmarkt, de ontwikkelingen op loopbaangebied binnen organisaties - waarbij duurzame inzetbaarheid een belangrijke ontwikkeling is - en de vaardigheid om een vacatureanalyse te kunnen maken, spelen hier een rol in.

Doelgroep:

De opleiding tot Professioneel Loopbaancoach is bedoeld voor iedereen die het vak Loopbaancoach uit wil gaan oefenen of mensen die de vaardigheden van een Loopbaancoach willen integreren in hun huidige werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: deelnemers die zich willen laten omscholen tot loopbaancoach, coaches die zich verder willen specialiseren of professionals in beroepen die te maken hebben met de carrièreontwikkeling van medewerkers (HR medewerkers, Learning & Development adviseurs, etc.). Deze opleiding is speciaal geschikt voor mensen die al affiniteit hebben met het coachen en begeleiden van mensen en/ of dat in hun huidige beroep al doen. Fase 4 &5 worden ook los van de opleiding aangeboden onder de naam: loopbaancoach voor coaches. Deelnemers die alleen deze 2 fasen volgen, hebben al een coachopleiding afgerond en daarmee de coachvaardigheden ontwikkeld. Zij kunnen in een verkort traject de loopbaancoach skills ontwikkelen. Check www.tcacademy.nl voor meer informatie.

Omschrijving:

De opleiding bestaat uit een zestal modules waarin de deelnemers stapsgewijs bouwen aan hun coachingskills en hun eigen ontwikkeling middels ´Learning by doing´. In 17 lesdagen waarin praktijk en theorie elkaar afwisselen, wordt er toegewerkt naar twee examenmomenten: 1 halverwege de opleiding: het zogenaamde tussenexamen, bestaande uit een praktijkopdracht en evaluatiegesprek en een tweede aan het eind van de opleiding, bestaande uit een heel loopbaantraject waarin alle geleerde stof samenkomt in het coachen van een coachee. Gedurende de opleiding wordt er gebruik gemaakt van diverse ondersteunende leermiddelen, waaronder een POP, reflectie, coaching, e-learning en intervisie. De contact uren bestaan uit face-to-face lesdagen, online lesdagen en e- learning

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 14 uur
Coachen en Adviseren: 28 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 50 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 32 uur
Algemene basiskennis: 20 uur

Totaal aantal contacturen:

144 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

8 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Het benodigde niveau om deel te nemen aan deze opleiding is HBO werk- en denkniveau. Mochten er geen overlegbare hbo-diploma´s zijn, dan wordt er middels een intakegesprek en/ of een EVC procedure gecheckt of dit niveau behaald wordt.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

Deelnemers dienen minimaal 5 jaar werkervaring te hebben.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Deelnemers hoeven geen werkervaring te hebben loopbaangerelateerde functies. Enige ervaring/ affiniteit met het begeleiden van mensen is een pre.

Overige eisen voor deelname:

Iedere deelnemer heeft een intakegesprek waarin leerwensen en behoeften worden besproken, alsmede het hbo (werk- en denk)niveau.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Na contact met of inschrijving bij TC Academy volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Na het definitief maken van de inschrijving kunt u deelnemen aan de opleiding.

Startdata:

Twee keer per jaar: in het najaar en voorjaar. Voor actuele startdata zie https://www.tcacademy.nl/agenda/

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, We toetsen op basis van kwantitatieve eisen (aanwezigheidsverplichting) en kwalitatieve eisen, Kwalitatieve eisen worden getoetst aan de competentiecriteria. De toetsing op (kwalitatieve) ontwikkeling komt voort uit het logboek met huiswerkopdrachten, POP en reflectieverslagen, alsmede de gevolgde e- learning modules met bijbehorende opdrachten en de examenmomenten waarin we de deelnemers in de praktijk aan het werk zien.

Diploma of certificaat:

Ja, De opleiding is een door het CPION erkende post-hbo Registeropleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een officieel diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 5.500,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

300,-

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Nee

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

9 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

1 dag in de twee weken op maandag. Het loopbaangedeelte in drie achtereenvolgende weken op donderdag (plus 1 online lesdag).

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Minimaal 7, maximaal 12

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

CPION/Stichting Post-HBO Nederland. Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2019

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

20 of minder

Aanvullende informatie:

Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

Laatst bijgewerkt op:

09-10-20