1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

BGL & partners | 7 maanden

Opleiding tot Coach 55+

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

BGL & partners
Wijkermeerstraat 6
2131 WE Hoofddorp

Lesplaats(en):

Driebergen en Hoofddorp

Telefoonnummer:

023-5556755

E-mailadres:

info@bgl.nl

Website:

www.bgl.nl

Contactpersoon:

Jolien de Ruijter

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

De modulair opgezette Opleiding tot Coach 55+biedt u een stevig instrumentarium om mensen tussen de 55-75 jaar professioneel te ondersteunen bij het uitwerken van hun levensvraagstukken en carrièrewensen. U krijgt inzicht in het proces van veroudering als fenomeen en de effecten van het ouder worden op het leven van de cliënt. U leert verschillende modellen, methoden en technieken hanteren, waarmee u de cliënt kunt ondersteunen bij het onderzoeken van levensvragen die samenhangen met thema’s als zingeving en spiritualiteit, vitaliteit in werk en leven, verlies en rouw, relaties en zorg. U leert via gedegen (zelf)reflectie hoe u de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden op natuurlijke wijze kunt integreren binnen uw eigen persoonlijkheid en werkwijze. U leert een werkrelatie op te bouwen die zich kenmerkt door onvoorwaardelijke acceptatie, empathie, vertrouwen en gelijkwaardigheid. U ontwikkelt het vermogen om gesprekken te verdiepen en bent daarin openstellend en niet sturend. U leert denkbeelden en methodieken uit verschillende disciplines op verantwoorde wijze te combineren, wat leidt tot diepgang en vernieuwing in de coaching. U ontwikkelt oog voor de ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk. U leert de grenzen van de eigen professionaliteit herkennen en weet wanneer doorverwijzing noodzakelijk is.

Doelgroep:

De opleiding is bestemd voor professionals die het een uitdaging vinden om de diverse en bijzondere doelgroep van 55-plussers te coachen bij het exploreren van hun carrière wensen en levensthema’s. Om deze doelgroep optimaal te kunnen faciliteren, is het belangrijk dat u beschikt over basisvaardigheden en aantoonbare ervaring op het gebied van coaching.

Omschrijving:

De 10-daagse opleiding centreert zich rond vier thema’s: vitaliteit in werk en leven, zingeving en spiritualiteit, verlies en rouw en zorg en relaties. Het vertrekpunt van de opleiding is een holistische benadering van het verouderingsproces en de vele aspecten die daarmee samenhangen. We besteden daarbij aandacht aan de biologische, psychische, sociale en spirituele aspecten van de vraagstukken van ouderen.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 23 uur
Coachen en Adviseren: 21 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 21 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 4 uur
Algemene basiskennis: 8 uur

Totaal aantal contacturen:

77 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

250 uur

Totale studielast:

327 uur (327 PE punten)

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

U heeft HBO-of Academisch opleidingsniveau, bij voorkeur in een werkveld gerelateerd opleidingsgebied. Indien u niet beschikt over een HBO of Academische opleiding, maar via bij- en nascholing en werkervaring kunt aantonen dat u zich inmiddels op dit niveau heeft ontwikkeld en voldoende affiniteit met het werkveld heeft, is instroom mogelijk.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

U heeft een flink aantal jaren werkervaring, heeft aantoonbare ervaring op het gebied van coaching en bent bekend met de methodiek van het oplossingsgericht werken.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

U hoeft niet werkzaam te zijn als loopbaanprofessional. Enige coachingservaring is wel gewenst.

Overige eisen voor deelname:

Een open leerhouding. Bereidheid tot zelfonderzoek en reflectie. U bent zelf tenslotte het belangrijkste instrument in de coaching. Bereidheid tot zelfstudie en participatie in een oefen-/intervisiegroep. Een goede beheersing van de Nederlandse taal strekt tot aanbeveling.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

U kunt zich online inschrijven via www.bgl.nl/direct-online-inschrijven. Vul het inschrijfformulier en het intakeformulier in en voeg een CV bij. Wij ontvangen deze formulieren direct via de e-mail. U ontvangt een kopie van deze formulieren op het door u aangegeven e-mailadres. Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria, te weten opleidingsniveau HBO/WO, werkervaring en motivatie. Mochten wij naar aanleiding van uw inschrijfformulier, CV en intakeformulier nog vragen hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Desgewenst wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. U ontvangt binnen 7 werkdagen na inschrijving een bevestiging. U kunt zelf op uw inschrijfformulier een voorbehoud maken bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel een plaats voor u in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met u opnemen en informeren of u uw voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken.

Startdata:

De opleiding start meerdere keren per jaar In Doorn of Hoofddorp. Eerstkomende start vrijdag 12 oktober 2018 in Doorn. U kunt ook losse modules volgen. Zie voor een totaaloverzicht https://bgl.nl/opleiding/opleiding-tot-coach-55-plus/?view=lesoverzicht#ovz

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Er geldt een 90% aanwezigheidsverplichting voor de totale opleiding. Te veel gemiste lessen worden in overleg met de dagtrainer ingehaald of gecompenseerd. Gedurende de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten en een eindtoets zien dat u beschikt over de competenties van een professionele ouderencoach. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop u feedback van de trainers, mentor en medestudenten integreert. Alle opdrachten dienen als voldoende te zijn beoordeeld.

Diploma of certificaat:

Ja, De opleiding wordt afgesloten met een diploma. In combinatie met de opleiding Coach Foundation wordt het Post-HBO diploma tot Coach uitgereikt.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 3.500,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

€ 125,00

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

7 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

De opleiding wordt op verschillende dagen gegeven. Dit verschilt per startmoment. Eens in de 2-3 weken heeft u een bijeenkomst.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 8, het maximum 16.

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

CPION/Post-HBO: in combinatie met de opleiding Coach Foundation wordt het Post-HBO diploma tot Coach uitgereikt. Het NOBCO heeft 29 PE-punten toegekend. Het Registerplein heeft in de volgende categorieën PE-punten toebedeeld: Agogen19,2, Cliëntondersteuners 27,9 GGZ-Agogen 19,2, Maatschappelijk werk 19,2. BGL heeft een CEDEO-keurmerk voor opleidingen met een Open Inschrijving en voor Maatwerkactiviteiten. BGL is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Sinds wanneer bestaat opleiding:

De eerste opleiding is gestart in januari 2016.

Aantal mensen dat de opleiding mer succes heeft afgerond:

meer dan 20, maar minder dan 60

Aanvullende informatie:

Onze opleidingen zijn vrij van BTW.

Laatst bijgewerkt op:

09-08-2018 09:53

Feedback

Nog geen feedback gegeven.

Feedback toevoegen