1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

Saxion | 4 maanden

Loopbaanoriëntatie en -advisering

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Saxion
Postbus 70.000
7500 KB Enschede

Lesplaats(en):

Deventer

Telefoonnummer:

0880193930

E-mailadres:

m.kleefstra@saxion.nl

Website:

www.saxion.nl

Contactpersoon:

Monique Kleefstra

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Tijdens deze 1e module binnen de modulaire Leergang Loopbaanbegeleiding leer je de belangrijkste vaardigheden van loopbaanoriëntatie en – advisering. Mensen moeten in toenemende mate leren zelf vorm te geven aan hun (levens)loopbaan. Dat begint al op de basisschool en gaat door tot in de pensioenleeftijd. Wanneer mensen daar zelf niet uit komen, kan (studie)loopbaanbegeleiding hulp bieden. Deze vorm van dienstverlening wordt steeds meer bereikbaar en toegankelijk en vraagt om goed opgeleide professionals die kwalitatieve en effectieve dienstverlening bieden. De arbeidsmarkt en het onderwijs zijn voortdurend in beweging. Jongeren en volwassenen hebben behoefte aan deskundige begeleiding bij het maken van studie- en loopbaankeuzes. In veel functies op het brede terrein van loopbaanadvisering en loopbaancoaching moet je beschikken over de juiste theoretische kennis en methodische vaardigheden. Deze module 'loopbaanoriëntatie en -advisering' bevordert jouw deskundigheid in het adviseren en coachen van mensen in verschillende leeftijdsfasen, die zich oriënteren op nieuwe stappen in hun loopbaan.

Doelgroep:

De module past bij je, wanneer je je beroepsmatig bezighoudt met het adviseren en begeleiden van cliënten (leerlingen, studenten, werkzoekenden, werknemers) bij hun loopbaanoriëntatie en loopbaankeuzes. Ben je tijdens je vooropleiding niet specifiek geschoold bent op het terrein van (studie)keuzebegeleiding c.q. loopbaanbegeleiding (bijvoorbeeld als re-integratiedeskundige, trajectbegeleider, decaan of mentor), dan is deze module bij uitstek geschikt voor jou.

Omschrijving:

Binnen Loopbaanoriëntatie en –advisering (module 1) wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van theoretische kennis en methodische vaardigheden op het gebied loopbaanbegeleiding. Ook staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Deze module bestaat uit 20 blokken verdeeld over 10 dagen (1 blok = 2 uur en 15 minuten). De thema's die aan bod komen zijn: Theorie Mens en Arbeid: Visies op arbeid, loopbanen en zelfsturing; Theoretische modellen in loopbaanbegeleiding; Methodische benaderingen binnen loopbaanbegeleiding; Loopbaantheorie inclusief de psychologische ontwikkelingin de verschillende loopbaanfasen. Beroepen en opleidingen: Analyse van het Nederlandse onderwijssysteem en de beroepenwereld; Kenmerken van onderwijstypenen beroepen; Inzicht in op bouw van beroepen, functies en daaruit voortvloeiende functie eisen; Dynamiek in de wereld van opleiding en beroep; Beroepenkundige informatiesystemen. Methodiek Informatie-vergarend gespreken advies: Structuur van diverse gesprekstypen; Contact maken en luisteren; Product-en procesdoelen in gesprekken en begeleiding; Interventies gericht op het verhelderen van het probleem; Het vergroten van de zelfsturing van de klant; Rollenspel met acteurs; Reflectie op eigenmethodisch handelen. Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen (PPO): In dit onderdeel focussen we met behulp van intervisie op het versterken van zelfinzicht van de persoon van de loopbaanprofessional. De PPO bijeenkomsten vinden plaats in groepen van maximaal 5 a 6 cursisten. Uitgangspunt van de PPO benadering is dat de eigen persoonde basis vormt van het professionele handelen. Thema’s binnen PPO zijn: ‘ik als professional’, leervragen en ontdekken van eigen kwaliteitenen sterke punten.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 4 uur
Coachen en Adviseren: 14 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 9 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 14 uur
Algemene basiskennis: 4 uur

Totaal aantal contacturen:

45 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

45 uur

Totale studielast:

90 uur (90 PE punten)

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

De module is op hbo werk- en denkniveau.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Bij de module wordt uitgegaan van praktische ervaring op het gebied van studiekeuzebegeleiding c.q. loopbaanbegeleiding. Relevante werkervaring op het moment van het volgen van de module is daarom een eerste vereiste. Wij gaan ervan uit dat je reeds directe ‘cliëntcontacten’ hebt.

Overige eisen voor deelname:

Voor meer informatie neem dan contact op met Saxion Kennistransfer AMA. Tel: 088-0193900

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Je wordt toegelaten als je voldoet aan de toelatingseisen. Aanmelden kan via de digitale aanmeldformulier op www.saxion.nl Link: https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Loopbaanori%C3%ABntatie-en--advisering/p/KCS90

Startdata:

De module start in voorjaar en/of najaar. Voor specifieke data kijk op de website. Link: https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Loopbaanori%C3%ABntatie-en--advisering/p/KCS90

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Elk onderdeel wordt afgesloten met een opdracht. Per opdracht wordt je beoordeeld door de docent d.m.v. een beoordelingsformulier. Bij een onvoldoende resultaat krijg je een herkansing.

Diploma of certificaat:

Ja, Als je een voldoende hebt behaald voor alle vakken dan ontvang je het certificaat van Saxion hogeschool Academie Mens en Arbeid van de Module Loopbaanoriëntatie en -advisering .

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 2.375,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

€ 0,00

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

4 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

De lesdagen zijn op de woensdag van 15.15 uur tot 20.30 uur.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Minimum 6 deelnemers, Maximum 12 deelnemers

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

De Academie Mens en Arbeid staat goed aangeschreven in het werkveld. Onze curussen zijn CEDEO-erkend.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2001

Aantal mensen dat de opleiding mer succes heeft afgerond:

meer dan 200, maar minder dan 600

Aanvullende informatie:

Vragen? Neem contact met ons op: Monique Kleefstra, Projectcoördinator Telefoon: 088 - 019 3930, Mobiel: 06 - 130 464 63, E-mail: m.kleefstra@saxion.nl

Laatst bijgewerkt op:

02-07-2019 15:01

Feedback

Nog geen feedback gegeven.

Feedback toevoegen