1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

Saxion | 4 maanden

Loopbaanexpert

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Saxion
Postbus 70.000
7500 KB Enschede

Lesplaats(en):

Deventer

Telefoonnummer:

088-0193930

E-mailadres:

m.kleefstra@saxion.nl

Website:

www.saxion.nl

Contactpersoon:

Monique Kleefstra

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Deze laatste module binnen de modulaire leergang Loopbaanbegeleiding maakt jou een echte loopbaanexpert. Het vakgebied van de loopbaanontwikkeling is sterk aan verandering onderhevig. De loopbaanbegeleider wordt meer en meer geconfronteerd met veelomvattende vraagstellingen en lastige dilemma’s. Dit betekent dat de loopbaanbegeleider een kritische grondhouding combineert met kwaliteit van dienstverlening. In module Loopbaanexpert wordt aandacht besteed aan diverse verdiepende thema’s zoals: specifieke toepassing van psychodiagnostische middelen, coaching richting arbeidsmarkt, het gebruik van reflectieopdrachten, rapportagevaardigheden, het bepalen van professionele grenzen en ethische vraagstukken. Je krijgt inzicht in de plaats en de noodzaak van loopbaanbegeleiding in de huidige samenleving en arbeidsmarkt. Je doet verdiepende kennis en vaardigheden op van psychodiagnostische testen en vragenlijsten. Daarnaast leer je ook de toepassing van verdiepende subjectieve loopbaaninstrumenten en kun je deze integreren in jouw eigen werkwijze. Naast de diverse open reflectiemethoden wordt aandacht besteed aan het professioneel ondersteunen van jouw cliënt bij het benaderen van de arbeidsmarkt en het leren overbruggen van eventuele obstakels. Tijdens de module staat het verder professionaliseren van jouw eigen handelen als loopbaanprofessional (‘meesterschap’) centraal.

Doelgroep:

Deze module is gericht op professionals (decaan, trajectbegeleider, medewerker mobiliteitsbureau, consulent re-integratie of HRM-functionaris) die zich professioneel willen bekwamen en verdiepen in de begeleiding van loopbaan- en ontwikkelingsvraagstukken.

Omschrijving:

Tijdens deze module Loopbaanexpert (module 3) wordt aandacht besteed aan de achtergronden en eisen ten aanzien van psychodiagnostische middelen van het meest gebruikte instrumentarium binnen loopbaanbegeleiding. Je leert hulp bieden bij loopbaanvraagstukken waar objectiviteit gewenst is en gewaardeerd wordt. Daarnaast ervaar je wat de toegevoegde waarde van subjectieve verdiepende loopbaaninstrumenten kan zijn. Vooral de integratie van de expertrol met de coachrol waarbij de cliënt aangezet wordt tot zelfsturend vermogen staat centraal. Je onderzoekt samen met de cliënt in welk beroepenveld plannen op de arbeidsmarkt kunnen worden gerealiseerd. Je ontdekt welke mogelijkheden je samen met jouw cliënt kunt benutten om hem/ haar te ondersteunen bij het profileren op de arbeidsmarkt. Het gaat er in deze module om hoe je professionele begeleiding kunt bieden bij het maken van (studie-) loopbaankeuzes en bij het verkleinen van de afstand tussen een werkzoekende c.q. student/cliënt en de diverse opleidingswegen/ arbeidsmarktmogelijkheden. De inhoud is sterk praktijkgericht. Aan de hand van vraagstukken uit jouw eigen praktijkomgeving onderzoek je de verschillende gebruiksmogelijkheden van de genoemde loopbaaninstrumenten en jouw eigen professionele inzet en ontwikkeling van je loopbaanrol. Deze module bestaat uit 20 blokken verdeeld over 10 dagen (1 blok = 2 uur en 15 minuten). De thema's die aan bod komen zijn: Psychodiagnostiek; Methodiek loopbaandialoog en coachen level II; Methodiek marktbenadering; Persoonlijk Professioneel Ontwikkelen; Start en afronding.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 9 uur
Coachen en Adviseren: 9 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 14 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 9 uur
Algemene basiskennis: 4 uur

Totaal aantal contacturen:

45 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

45 uur

Totale studielast:

90 uur (90 PE punten)

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Voor toelating tot de module is minimaal een werk- en denkniveau op hbo-niveau vereist bij voorkeur een Personeel en Arbeid of agogische achtergrond.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Relevant werk in een functie van loopbaanbegeleiding, advieswerk, coaching, arbeidsre-integratie, Personeel en Organisatie of aanverwant. Het is van belang dat je bij aanvang van de module één of meerdere cliënt(en) hebt. Binnen het werk heb je al enige ervaring met het gebruik van psychodiagnostische instrumenten. Voor deze module verwachten wij dat je deskundigheid hebt op het gebied van loopbaanbegeleiding op basis van een relevante opleiding of cursus bij Saxion of een ander opleidingsinstituut. Beschik je niet over zo’n specifieke opleiding loopbaanbegeleiding? Dan kun je eerst de module Loopbaancoaching (module 2) volgen.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Je wordt toegelaten als je voldoet aan de toelatingseisen. Een intakegesprek wordt eventueel gepland. Aanmelden kan via de digitale aanmeldformulier op www.saxion.nl; https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Loopbaanexpert/p/KCS178

Startdata:

De module start in voorjaar en/of najaar. Voor specifieke data kijk op de website. Link: https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Loopbaanexpert/p/KCS178

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Elk onderdeel wordt afgesloten met een opdracht. Per opdracht wordt je beoordeeld door de docent d.m.v. een beoordelingsformulier. Bij een onvoldoende resultaat krijg je een herkansing.

Diploma of certificaat:

Ja, Je ontvangt een certificaat wanneer je de bij de module behorende toets met een voldoende resultaat afsluit.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 2.375,00

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

4 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

De lesdagen zijn op de woensdag van 15.15 uur tot 20.30 uur.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Minimum 6 deelnemers, Maximum 12 deelnemers

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

De Academie Mens en Arbeid staat goed aangeschreven in het werkveld. Onze curussen zijn CEDEO-erkend.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2012

Aantal mensen dat de opleiding mer succes heeft afgerond:

meer dan 20, maar minder dan 60

Aanvullende informatie:

Vragen? Neem contact met ons op: Monique Kleefstra, Projectcoördinator Telefoon: 088 - 019 3930, Mobiel: 06 - 130 464 63, E-mail: m.kleefstra@saxion.nl

Laatst bijgewerkt op:

02-07-2019 15:26

Feedback

Nog geen feedback gegeven.

Feedback toevoegen