1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

Saxion | 4 maanden

Loopbaancoaching

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Saxion
Postbus 70.000
7500 KB Enschede

Lesplaats(en):

Deventer

Telefoonnummer:

088-0193930

E-mailadres:

m.kleefstra@saxion.nl

Website:

www.saxion.nl

Contactpersoon:

Monique Kleefstra

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding word je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van werknemers, maar ook veranderende wetgeving zorgen voor een toename van het aantal overgangsmomenten in de loopbaan. De verantwoordelijkheid voor de loopbaanplanning ligt steeds meer bij het individu (werknemer, werkzoekende, student) zelf. Hij of zij wordt geacht zelfsturend te zijn in zijn of haar loopbaan. Door de toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt groeit de behoefte aan professionele loopbaanbegeleiding. Je krijgt inzicht in de plaats en de noodzaak van loopbaanbegeleiding in de huidige samenleving en arbeidsmarkt. Je doet kennis op van de fasering van loopbaanbegeleiding en leert te werken met een praktisch model voor loopbaanbegeleiding, bestaande uit vijf fasen: Acceptatie van de huidige situatie; Analyse van kwaliteiten en beperkingen; Vertalen naar concrete opties en (beroeps)mogelijkheden; Verkennen van (nieuwe) mogelijkheden; Realisatie: opstellen en uitvoeren van doelen en een actieplan.

Doelgroep:

De module is bedoeld voor mensen die al enige tijd werkzaam zijn als medewerker mobiliteitsbureau, HRM-functionaris, consulent arbeids(re)-integratie, arbeidsdeskundige, (studie)loopbaanbegeleider of coach. Wellicht werk je voor een re-integratiebedrijf, mobiliteitscentrum, adviesbureau of een HRM-afdeling. Deze module past vooral goed bij je, wanneer je tijdens je werk steeds vaker te maken hebt met cliënten of werknemers die zich willen - of moeten - oriënteren op hun loopbaan. Dit kan noodgedwongen zijn, bijvoorbeeld vanwege reorganisatie, ontslag of arbeidsongeschiktheid, maar ook vrijwillig als motief voor zelfontplooiing of persoonlijke ontwikkeling. Je ervaart een toenemende behoefte aan professionalisering binnen je werk en voelt de behoefte om verder te groeien als loopbaancoach.

Omschrijving:

Tijdens Loopbaancoaching (module 2) wordt vooral aandacht besteed aan ervaring opdoen met coachen. De coaching richt zich op het versterken van de zelfsturing van de cliënt om opties, die aansluiten bij persoonlijke wensen en mogelijkheden, te onderzoeken en te realiseren. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van loopbaanbegeleidingsinstrumenten. Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de module: Het voeren van een loopbaandialoog; Kennismaken met en toepassen van loopbaaninstrumenten; Reflecteren op de informatiewaarde en toepassingsmogelijkheden van de instrumenten; De beoordeling van het instrument: hoe pas ik dit instrument toe in mijn dagelijkse praktijk?; Hoe is mijn professionele handelen met betrekking tot de verschillende gespreksthema’s en begeleidingsinstrumenten? Theorie Mens Arbeid: Theoretische inkadering loopbaanbegeleiding; Moderne loopbanen: employability, talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid; Transitieprocessen: fasen en kenmerken; Methodische inkadering loopbaanbegeleiding; Het profiel van de loopbaanbegeleider. Er vinden tussentijds vier begeleide intervisiebijeenkomsten plaats in kleinere groepen. Daarin word je uitgenodigd tot reflectie op je Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen (PPO). Tevens werken we met acteurs om je de kans te geven gesprekstechnische vaardigheden te oefenen en feedback te ontvangen op zowel deze vaardigheden als op jouw houding als professional.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 9 uur
Coachen en Adviseren: 9 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 14 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 9 uur
Algemene basiskennis: 4 uur

Totaal aantal contacturen:

45 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

45 uur

Totale studielast:

90 uur (90 PE punten)

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Voor toelating tot de module is minimaal een werk- en denkniveau op hbo-niveau vereist, bij voorkeur een opleiding Personeel en Arbeid of agogische achtergrond. Of je hebt de module Loopbaanoriëntatie en -advisering met goed gevolg afgerond.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Relevant werk is bijvoorbeeld een functie binnen de loopbaanbegeleiding, advieswerk, coaching, arbeidsre-integratie, Personeel en Organisatie of aanverwant.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Je wordt toegelaten als je voldoet aan de toelatingseisen. Een intakegesprek wordt eventueel gepland. Aanmelden kan via de digitale aanmeldformulier op www.saxion.nl; Link: https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Loopbaancoaching/p/KCS177

Startdata:

De module start in voorjaar en/of najaar. Voor specifieke data kijk op de website. Link: https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Loopbaancoaching/p/KCS177

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Elk onderdeel wordt afgesloten met een opdracht. Per opdracht wordt je beoordeeld door de docent d.m.v. een beoordelingsformulier. Bij een onvoldoende resultaat krijg je een herkansing.

Diploma of certificaat:

Ja, Als je een voldoende hebt behaald voor alle vakken dan ontvang je het certificaat van Saxion hogeschool Academie Mens en Arbeid van de Module Loopbaancoaching .

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 2.375,00

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

4 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

De lesdagen zijn op de woensdag van 15.15 uur tot 20.30 uur.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Minimum 6 deelnemers, Maximum 12 deelnemers

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

De Academie Mens en Arbeid staat goed aangeschreven in het werkveld. Onze curussen zijn CEDEO-erkend.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2001

Aantal mensen dat de opleiding mer succes heeft afgerond:

meer dan 200, maar minder dan 600

Aanvullende informatie:

Vragen? Neem contact met ons op: Monique Kleefstra, Projectcoördinator Telefoon: 088 - 019 3930, Mobiel: 06 - 130 464 63, E-mail: m.kleefstra@saxion.nl

Laatst bijgewerkt op:

02-07-2019 15:23

Feedback

Nog geen feedback gegeven.

Feedback toevoegen