1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

Fontys

Loopbaanbegeleidingsmethodiek

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

Fontys
Postbus 2
5600 AA Eindhoven

Telefoonnummer:

0885077433

E-mailadres:

zakelijkhrmenp@fontys.nl

Website:

https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Loopbaanbegeleidingsmethodiek.htm

Contactpersoon:

Rianne Wolberink-van Aanholt

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

Als deelnemer van de cursus Loopbaanbegeleidingsmethodiek maak je kennis met een loopbaanbegeleidingsmethodiek die zich richt op het eigen loopbaanleerproces van de cliënt. Door een mix van theorie en oefeningen krijg je zicht op de achtergronden van de methodiek en de relatie met het leerproces van de cliënt. Met deze methodiek ga je oefenen aan de hand van een vraagverhelderend gesprek en kun je het gesprek analyseren en koppelen aan loopbaanleerthema’s. We behandelen onderwerpen als plan van aanpak en mogelijke uitwerkingen van een loopbaantraject. Tot slot wordt de evaluatie van het traject besproken.

Doelgroep:

Ben jij de ervaren Loopbaanprofessional die zich verder wil ontwikkelen in: • de achtergronden van deze loopbaanbegeleidingsmethodiek • werken vanuit een leerprocesgerichte visie • de rol en plaats die methodieken innemen in het proces van de cliënt • een praktische vertaling van deze methodiek Dan sluit de cursus Loopbaanbegeleidingsmethodiek perfect aan bij jouw ambities!

Omschrijving:

Op de eerste lesdag ( 2 dagdelen) zal aandacht besteed worden aan methodisch werken en het Methodisch loopbaan- Begeleidingsmodel zoals beschreven in de NOLOC overgangsmodule. De loopbaanbegeleidingsmethodiek gebaseerd op methodiek Loopbaandilemma’s (Reynaert & Spijkerman) wordt uitgebreid behandeld, de kracht van leerproces gericht werken en we leggen de relatie met jouw persoonlijke begeleidingsaanpak. Tot slot zal de eindopdracht toegelicht worden. De tweede lesdag en dagdeel 5 zullen besteed worden aan de uitdieping, praktische toepassingen van de methodiek alsmede de keuze voor traject onderwerpen, passende instrumenten/werkvormen en de toetsvoorbereiding. Twee weken na bijeenkomst 5 wordt de eindopdracht ingeleverd. Dagdeel 6, tot slot ,staat in het teken van de eindbespreking, feedback op de eindopdracht en evaluatie van de bijeenkomsten. Naast uitleg en instructie vormen dialoog, oefening en interactie/intervisie essentiële onderdelen van deze cursus. Na afronding van deze cursus en toets ben je (beter) in staat om je eigen werkaanpak methodisch te onderbouwen en bewust voor leerprocesgericht interventies te kiezen aangepast op de loopbaanvraag/-doelen van je cliënt.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 6 uur
Coachen en Adviseren: 5 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 12 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 5 uur
Algemene basiskennis: 0 uur

Totaal aantal contacturen:

28 uur

Totale studielast:

28 uur (28 PE punten)

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

Ervaring met individuele loopbaanbegeleidingstrajecten.

Overige eisen voor deelname:

Voordat je begint met de cursus vindt er altijd een telefonisch of online gesprek plaats waarbij de vooropleiding en aansluiting bij je werkachtergrond op persoonlijk niveau aan bod komen. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Om een afspraak in te plannen, neem contact op via zakelijkhrmenp@fontys.nl of 08850 77433.

Startdata:

12 januari 2022

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Nee

Diploma of certificaat:

Ja

Overige gegevens

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Nee

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Nee

Aantal mensen dat de opleiding mer succes heeft afgerond:

20 of minder

Laatst bijgewerkt op:

04-11-2021 17:01

Feedback

Nog geen feedback gegeven.

Feedback toevoegen