1. Home
  2. > Kennis vanuit de Leerstoel
  3. > Onderzoek vanuit de leerstoel
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Onderzoek vanuit de Leerstoel

Voor onderzoek is in 2016 een project gestart waarop een promovendus, Daniel Kooistra onderzoek doet naar de opbrengsten van loopbaanmanagement, zowel zelf-management alsook wat de organisatie op dit punt doet. Het onderzoek betrekt de rol van de werkende, diens werkgever (leidinggevende) maar ook betrokken loopbaanprofessionals. Het promotie traject van Daniel Kooistra is ook expliciet gericht op kennisontwikkeling in samenwerking met de praktijk. 
Een andere (buiten)promovenda, Maria Candida (Brazilië) doet onderzoek naar de voor- en nadelen van parallelle loopbanen, voor zowel werkenden als organisaties. Dit onderzoek vindt plaats in Brazilië, en zal op een later moment gekoppeld worden aan wat er in Nederland al bekend is over multi-jobs en/of combibanen.
Er is nog een derde project waarbij we kijken naar professionals die zich bezig houden met duurzaamheid (milieu professionals, voor de planet, maar ook loopbaanprofessionals voor de people) en hen bevragen op hun benodigde competenties, en dan ook v.w.b. hun eigen duurzame inzetbaarheid!