1. Home
  2. > Niet-Praktiserend Lid
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Niet-praktiserend lid van Noloc

Ben je Noloc-lid en heb je eerder al een bewijs van beroepserkenning behaald, maar kun je je niet (meer) herregistreren voor het Noloc beroepsregister?
Het bestuur wil mensen die niet meer actief zijn in het beroepsgebied de optie geven om betrokken te blijven bij Noloc. Die betrokkenheid blijft waardevol: als ambassadeur voor de beroepsgroep, als lid van niet-statutaire commissies, als mentor voor starters in het vakgebied of als ‘verbinder’ met een eventueel nieuw werkterrein.
Hiervoor is een nieuwe lidmaatschapscategorie geïntroduceerd met de naam: Niet Praktiserende leden (NP). Als NP-lid kun gebruik maken van dezelfde faciliteiten als andere leden, maar ben je ontheven van de verplichting te worden opgenomen in het beroepsregister met de bijbehorende (her)registratieverplichtingen. Voor Niet-praktiserende leden geldt dezelfde contributie als voor andere leden. 

Meer informatie hierover is te vinden in de statuten.

Wil je hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een e-mailbericht aan het secretariaat ter attentie van het bestuur.