1. Home
  2. Keurmerken
  3. Noloc Register Jobcoach

Noloc Register Jobcoach

Hoe word ik een Noloc Register Jobcoach?

Om in aanmerking te komen voor de beroepserkenning 'Noloc Register Jobcoach' is het vereist om een lidmaatschapsnummer te hebben. Als lid van Noloc heb je zo'n nummer gekregen.
Wil je geen gebruik maken van de voordelen van het Noloc lidmaadschap, maar wil je wel geregistreerd worden in het Noloc beroepsregister, dan kun je ook alleen een aansluitnummer aanvragen.  Klik op het aanmeldingsformulier en vink vervolgens 'Aanvraag Externe Aansluiter' aan.

Wil je zeker weten of je in aanmerking komt voor het aanvragen van je beroepserkenning, kijk dan eerst of je voldoet aan alle eisen die aan een Noloc Register Jobcoach worden gesteld. Voldoe je niet aan de eisen, dan heeft aanmelden geen zin.

Er zijn twee procedures om je erkenning Noloc Register Jobcoach te behalen:
1. De verkorte procedure, met een tijdelijke erkenning t/m 31 december 2020.
2. De reguliere procedure, met een erkenningsperiode van 3 jaar.

1. De verkorte erkenningsprocedure 

De verkorte erkenningsprocedure is alleen mogelijk voor Noloc leden die werkzaam zijn als jobcoach en vóór 1 augustus 2019 Noloc-lid zijn geworden, alsook voor jobcoaches die ná 1 augustus 2019 Noloc-lid zijn geworden maar al minimaal een jaar als jobcoach werkzaam zijn bij een bij OVAL aangesloten werkgever. 

Na het succesvol doorlopen van de verkorte erkenningsprocedure Noloc Register Jobcoach ontvang je een tijdelijke erkenning t/m 31 december 2020. Om je erkenning daarna te behouden dien je vóór 31 december 2020 de reguliere erkenningsprocedure Noloc Register Jobcoach met succes te doorlopen.

Om je tijdelijke erkenning ‘Noloc Register Jobcoach’ te behalen en in het bijbehorende beroepsregister te worden opgenomen, doorloop je de volgende stappen: 

1. Meld je aan voor Noloc erkenning en vul het aanmeldformulier beroepsregister in. Na ondertekening en inzending van dit formulier ontvang je via de toetsingsinstantie CRP binnen twee weken toegang tot je persoonlijke elektronisch dossier. Zij verzoeken je om de gevraagde documenten aan je persoonlijke dossier toe te voegen en deze vervolgens ter beoordeling in te dienen.
Lees daartoe ook de handleiding technische procedure aanvraag beroepserkenning.

2. Maak een kopie van het document waarmee je het vereiste HBO / EQF-6 denk- en werkniveau aantoont (hbo-bachelor getuigschrift, EVC-verklaring, conform NIP-richtlijnen uitgevoerd assessment).

3. Selecteer het voor jou van toepassing formulier verklaring werkervaring jobcoach in je persoonlijke elektronisch dossier en laat deze invullen en ondertekenen door je werkgever (loondienst) of boekhouder/accountant (zelfstandige).

4. Vraag je beoordeling aan via het formulier in je persoonlijke elektronisch dossier.

 

2. De reguliere erkenningsprocedure

Lees de volgende documenten goed door:

1. Brochure, over alle ins en outs van de erkenning.

2. Beroepsprofiel Jobcoach, waarin staat wat er van jou als jobcoach wordt verwacht.

3. Toetsingskader Jobcoach, waarin het beroepsprofiel is vertaald naar concrete erkenningseisen waarop je aanvraag wordt beoordeeld. 

4. Toelichting op het toetsingskader, waarin bepaalde eisen en terminologieën in het toetsingskader verder worden verduidelijkt.

5. Lees het Reglement van Toelating en Registratie (RTR) door, zodat je een beeld krijgt van de aanvraag- en beoordelingsprocedure, de mogelijkheden van bezwaar en beroep, en de relatie tussen registratie en lidmaatschap.
 

Aanvragen Noloc beroepserkenning

Als je voldoet aan de gestelde eisen, vul dan het Aanmeldformulier beroepsregister in. Vul het formulier volledig in, plaats je handtekening, vermeld je email-adres en klik op verzenden. 

Na ondertekening en inzending van het aanmeldformulier ontvang je via de toetsingsinstantie CRP binnen 2 weken toegang tot je persoonlijke dossier.
Lees hiervoor eventueel ook de handleiding technische procedure aanvraag beroepserkenning.
 

Uploaden documenten in je persoonlijk dossier

In je persoonlijk dossier moet je alle gevraagde documenten afzonderlijk uploaden en aan je dossier toe te voegen in de daartoe beschikbare map. Check steeds of de documenten voldoen aan de gestelde eisen.

a) je hebt een diploma van een erkende jobcoachopleiding; zie hier voor de lijst met erkende jobcoachopleidingen. 
b) je hebt dit diploma niet, maar voldoet wel aan de 98-uurs eis van aanvullende opleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van jobcoaching. Zie ook toelichting op toetsingskader.

LET OP: Beschik je over een diploma van een erkende jobcoachopleiding met een diplomadatum na juli 2013 (Combo, Elan, Saxion) danwel na juli 2015 (Capabel), dan krijg je vrijstelling voor de portfolio-opdracht.

Heb je alle relevante documenten in je dossier gezet en is je dossier compleet, vraag dan de beoordeling aan via het formulier in je elektronische dossier. Dit doe je door:

  • Invullen van de twee checklijsten.
  • Invullen van het formulier aanvraag beoordeling dossier.
     
Beoordeling van je dossier

Zodra je dossier is ontvangen vindt de beoordeling plaats door de Commissie van Toetsing en Registratie (CTR). Zodra je dossier is beoordeeld (dit kan 6 weken duren), ontvang je de uitslag. Deze kan 2-ledig zijn:

Positieve beoordeling: je ontvangt per post het Bewijs van beroepserkenning ‘Noloc Erkend Loopbaanprofessional’. Via Mijn Noloc kun je controleren of het adres in de administratie klopt. Je wordt opgenomen in het beroepsregister voor loopbaanprofessionals en je mag het keurmerk ‘Noloc Erkend Loopbaanprofessional’ voeren.

Negatieve beoordeling: Dit betekent dat je dossier nog niet voldoet aan de gestelde eisen. Je krijgt de mogelijkheid om je dossier aan te passen / te completeren met behulp van de opmerkingen die de beoordelaars je geven. Heb je de aanpassingen gedaan, dan moet je het dossier in zijn geheel opnieuw ter beoordeling indienen, inclusief alle bijlagen.

Bezwaar maken: als je het niet eens bent met je beoordeling, dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Heb je hulp nodig bij je persoonlijk dossier, dan kun je een mentor raadplegen. 

Lees meer over het mentoraat.