1. Home
  2. Keurmerken
  3. Noloc Erkend...

Noloc Erkend Loopbaanprofessional

 

 

Hoe word ik een Noloc Erkend Loopbaanprofessional? 

Om in aanmerking te komen voor de beroepserkenning ‘Noloc Erkend Loopbaanprofessional’ is het vereist om een lidmaatschapsnummer te hebben. Als lid van de Noloc heb je zo’n nummer gekregen.

Wil je geen gebruik maken van de voordelen van het Noloc lidmaadschap, maar wil je wel geregistreerd worden in het Noloc beroepsregister, dan kun je ook alleen een aansluitnummer aanvragen. Klik op ‘Aanmelden’ en vink vervolgens 'Aanvraag Externe Aansluiter' aan.
 

Voldoe ik aan de eisen voor aanvragen Noloc beroepserkenning?

Wil je zeker weten of je in aanmerking komt voor het aanvragen van je beroepserkenning, kijk dan eerst of je voldoet aan alle eisen die aan een Noloc erkende professional worden gesteld. Voldoe je niet aan de eisen, dan heeft aanmelden geen zin. Lees daarom de volgende documenten goed door:


1. Brochure over alle ins en outs van de erkenning.

2. Beroepsprofiel Loopbaanprofessional, waarin staat wat er van jou als loopbaanprofessional wordt verwacht.

3. Toetsingskader Loopbaanprofessional, waarin het beroepsprofiel is vertaald naar concrete erkenningseisen waarop je aanvraag wordt beoordeeld.

4. Toelichting op het toetsingskader, waarin bepaalde eisen en terminologieën in het toetsingskader verder worden verduidelijkt.

5. Beoordelingskader, waarin nader is uitgewerkt waarop beoordelaars letten bij de beoordeling van je erkenningsdossier. 

Bij het maken van je dossier is het echt aan te raden om de Toelichting op het toetsingskader en het Beoordelingskader erbij te pakken. Daarin staat precies wat er van je verwacht wordt. 

Achtergrondinformatie vind je in het Reglement van Toelating en Registratie (RTR), waardoor je een beeld krijgt van de aanvraag- en beoordelingsprocedure, de mogelijkheden van bezwaar en beroep en de relatie tussen registratie en lidmaatschap.
 

Aanvragen Noloc beroepserkenning

Als je voldoet aan de gestelde eisen, vul dan het Aanmeldformulier beroepsregister in. Vul het formulier volledig in, plaats je handtekening, vermeld je email-adres en klik op verzenden. 

Na ondertekening en inzending van het aanmeldformulier ontvang je via de toetsingsinstantie CRP binnen 2 weken toegang tot je persoonlijke dossier.
 

Uploaden documenten in je persoonlijk dossier

In je persoonlijk dossier moet je alle gevraagde documenten afzonderlijk uploaden en aan je dossier toe te voegen in de daartoe beschikbare map. Check steeds of de documenten voldoen aan de gestelde eisen.

  • Kopie van het document waarmee je je HBO-niveau aantoont (diploma, EVC, assessment).
  • Beroepsgericht CV (let goed op de eisen die hieraan worden gesteld).
  • Casusbeschrijving (geanonimiseerd). Besteed ruime aandacht aan het onderdeel ‘reflectie op de eigen competenties’. Dus niet reflecteren op de ontwikkeling van de cliënt.
  • Aanvullende documenten (indien van toepassing) waarmee je kunt aantonen dat je voldoet aan de 98-uurs eis van aanvullende opleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van het loopbaanvak. 

Heb je alle relevante documenten in je dossier gezet en is je dossier compleet, vraag dan de beoordeling aan via het formulier in je elektronische dossier. Dit doe je door:

  • Invullen van de twee checklijsten.
  • Invullen van het formulier aanvraag beoordeling dossier.

Beoordeling van je dossier

Zodra je dossier is ontvangen vindt de beoordeling plaats door de Commissie van Toetsing en Registratie (CTR). Zodra je dossier is beoordeeld (dit kan 6 weken duren), ontvang je de uitslag. Deze kan 2-ledig zijn:

Positieve beoordeling: je ontvangt per post het Bewijs van beroepserkenning ‘Noloc Erkend Loopbaanprofessional’. Via Mijn Noloc kun je controleren of het adres in de administratie klopt. Je wordt opgenomen in het beroepsregister voor loopbaanprofessionals en je mag het keurmerk ‘Noloc Erkend Loopbaanprofessional’ voeren.

Negatieve beoordeling: Dit betekent dat je dossier nog niet voldoet aan de gestelde eisen. Je krijgt de mogelijkheid om je dossier aan te passen / te completeren met behulp van de opmerkingen die de beoordelaars je geven. Heb je de aanpassingen gedaan, dan moet je het dossier in zijn geheel opnieuw ter beoordeling indienen, inclusief alle bijlagen.

Bezwaar maken: als je het niet eens bent met je beoordeling, dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Heb je hulp nodig bij je persoonlijk dossier, dan kun je een mentor raadplegen. 

Lees meer over het mentoraat.