1. Home
  2. Keurmerken
  3. Noloc Erkend...

Noloc Erkend Loopbaanprofessional

 

Noloc erkend Loopbaanprofessional wordt Register Loopbaanprofessional


Per 1 januari 2021 zal het keurmerk Noloc erkend Loopbaanprofessional worden vervangen door het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional. 

Loopbaanprofessionals die op 31 december 2020 beschikken over een geldige erkenning Noloc erkend Loopbaanprofessional, kunnen gebruik maken van de overgangsregeling naar het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessionals.

Het is sinds 1 december 2020 niet meer mogelijk om erkenningsdossiers voor het keurmerk Noloc erkend Loopbaanprofessionals ter beoordeling in te dienen.

Voor meer informatie over het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional, zie hier.

De toetsing voor het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional zal worden uitgevoerd door DNV-GL. De contactpersoon bij  DNV-GL is Bianca Heijnen, certificatiemanager. Haar contactgegevens zijn:
bianca.heijnen@dnvgl.com / tel. 06 30 12 89 49 

 

Beoordeling van reeds ingediende dossiers Noloc erkend Loopbaanprofessional

Reeds ter beoordeling ingediende erkenningsdossiers worden in de maand december 2020 nog beoordeeld. Bij een positieve beoordeling ontvang je daarvan via BOX een formele bevestiging. Je kunt vervolgens gebruik maken van de overgangsregeling naar het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional en worden opgenomen in het bijbehorende beroepsregister. Hiervoor hoef je verder niets te doen.

Bij een negatieve beoordeling kun je geen gebruik maken van de overgangsregeling, en dien je de gehele procedure conform de eisen van het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional opnieuw te doorlopen. Er is geen herkansingsmogelijkheid om je dossier aan te passen conform het huidige toetsingskader Noloc Erkend Loopbaanprofessional.  

Bezwaar maken: als je het niet eens bent met je beoordeling, dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Let op: Het is vanwege drukte momenteel niet mogelijk om te ondersteunen bij je dossieropbouw.