1. Home
  2. Keurmerken
  3. Noloc Erkend Jobcoach

Noloc Erkend Jobcoach

 

 

Hoe word ik een Noloc Erkend Jobcoach?

Het aanvragen van de beroepserkenning 'Noloc Erkend Jobcoach' is zowel mogelijk voor leden als voor niet-leden van Noloc. Niet-leden dienen zich eerst aan te melden via het aanmeldingsformulier waarbij je kiest voor  'Aanvraag Externe Aansluiter'.

Om in het beroepsregister Noloc Erkend Jobcoach te kunnen worden opgenomen, dient de erkenningsprocedure met succes te zijn doorlopen. Dit geldt ook voor leden en niet-leden, die in het eerdere BJN-beroepsregister als jobcoach waren opgenomen.


Om je erkenning ‘Noloc Erkend Jobcoach’ te behalen en in het bijbehorende beroepsregister te worden opgenomen, doorloop je de volgende stappen: 


De voorbereiding


1. Lees de brochure om op de hoogte te raken van alle ins en outs van de erkenning.

2. Lees het beroepsprofiel Jobcoach door, zodat je weet wat er van jou als loopbaanprofessional verwacht wordt.

3. Lees het toetsingskader Jobcoach door, waarin het beroepsprofiel is vertaald naar concrete eisen aan de hand waarvan de beoordeling van je registratieaanvraag plaats vindt.

4. Lees de toelichting op het toetsingskader door, waarin bepaalde eisen en terminologieën in het toetsingskader verder worden verduidelijkt.

5. Lees het Reglement van Toelating en Registratie (RTR) door, zodat je een beeld krijgt van de aanvraag- en beoordelingsprocedure, de mogelijkheden van bezwaar en beroep, en de relatie tussen registratie en lidmaatschap.

6. Meld je aan voor Noloc erkenning en vul het aanmeldformulier beroepsregister in. Na ondertekening en inzending van dit formulier ontvang je via de toetsingsinstantie CRP binnen twee weken toegang tot je persoonlijke dossier. Zij verzoeken je om de gevraagde documenten aan je persoonlijke dossier toe te voegen en deze vervolgens ter beoordeling in te dienen.
Lees daartoe ook de handleiding technische procedure aanvraag beroepserkenning.

7. Maak een beroepsgericht CV dat aansluit op de eisen van het toetsingskader.

8. Maak een kopie van het document waarmee je je HBO-niveau aantoont (diploma, EVC, assessment; zie ook toelichting op toetsingskader).

9. Maak een kopie van aanvullende documenten die aantonen dat je beschikt over de aanvullende vereiste kennis op het gebied van jobcoaching. Hierbij zijn twee mogelijkheden:
a) je hebt een diploma van een erkende jobcoachopleiding; zie hier voor de lijst met erkende jobcoachopleidingen. 
b) je hebt dit diploma niet, maar voldoet wel aan de 98-uurs eis van aanvullende opleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van jobcoaching. Zie ook toelichting op toetsingskader.

10. Maak een portfolio dat voldoet aan de eisen van het toetsingskader. Besteed daarbij ruime aandacht aan het onderdeel ‘reflectie op de eigen competenties’. Zie ook toelichting op toetsingskader (punt 4) en de richtlijnen voor het opstellen van je portfolio.

LET OP: Beschik je over een diploma van een erkende jobcoachopleiding met een diplomadatum na juli 2013 (Combo, Elan, Saxion) danwel na juli 2015 (Capabel), dan krijg je vrijstelling voor de portfolio-opdracht.


De aanvraag:

Wanneer je een compleet dossier hebt vraag je beoordeling aan via het formulier in je elektronisch dossier. Daarna vindt beoordeling van je dossier plaats door de Commissie van Toetsing en Registratie (CTR). Via een bericht vanuit je elektronisch dossier ontvang je de uitslag van deze beoordeling. Bij een positieve beoordeling ontvang je het Bewijs van beroepserkenning 'Noloc Erkend Jobcoach' (per post, via Mijn Noloc kun je controleren of het adres in de administratie klopt), wordt je opgenomen in het beroepsregister voor loopbaanprofessionals en mag je het keurmerk 'Noloc Erkend Jobcoach' voeren.

Bij een negatieve beoordeling bestaat de mogelijkheid je dossier aan de hand van de opmerkingen van de beoordelaars aan te passen / te completeren en in zijn geheel opnieuw ter beoordeling in te dienen.  Indien je het niet eens bent met je beoordeling, dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

 

Hulp nodig van een mentor bij de erkenningsaanvraag?

Lees meer over het mentoraat.