Young professionals binnen Noloc

Young professionals binnen Noloc

Een heel interessante ontwikkeling is de inrichting van een platform Young Professionals binnen Noloc. Samen met een aantal studenten van Saxion Deventer (HTD) die op ons najaarscongres waren, werkt het Bestuur aan het inrichten van een platform Young Professionals binnen Noloc. Er zijn nu twee bijeenkomsten geweest en te verwachten is dat nog voor de zomer een plan klaar is hoe Young Professionals met Noloc te verbinden. De start ligt bij Saxion (voorheen AMA) en als het projectplan klaar is, wordt het initiatief verbreed over andere studierichtingen in Nederland (met connectie mens-arbeid-ontwikkeling-studie-loopbaan). Vanuit het Bestuur zijn hierbij betrokken Ester Leibbrand en Henri Gesink.