Werken voor gemeenten (re-integratie / loopbaanontwikkeling)

De commissie Marktontwikkeling heeft als een van de doelen gesteld om de markt van gemeenten verder open te breken, door gemeenten beleid rondom inkoop te inventariseren en waar mogelijk te stimuleren dat hun inkoopbeleid wordt gesynchroniseerd. Dit kan zowel re-integratiedienstverlening betreffen als inkoop voor loopbaandienstverlening voor eigen personeel. Ons idee zou zijn dat het open inkoopmodel van UWV-model zou kunnen staan, omdat het marktpartijen in staat stelt maar 1 keer aan kwaliteits- en gunningseisen te moeten voldoen, en geen uitsluitend karakter heeft, maar stuurt op kwaliteit.

De komende maanden gaan we deskresearch en inventariserende gesprekken voeren bij gemeenten om hier een goede strategie te kunnen bepalen.

We zijn op zoek naar Noloc-leden die voor gemeenten werken en/of willen werken. Wil je mee werken dit project van de grond te krijgen, of op de hoogte gehouden worden, stuur dan even een mailtje aan marktontwikkeling@noloc.nl en laat weten hoe je kan bijdragen aan dit project.

Maarten Freriks