Werk is de beste weg naar een betere toekomst. Ook voor mensen met een beperking.

Sommige mensen hebben hulp nodig om werk te vinden. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft met veel verschillende mensen hiervoor een plan bedacht. Ook de mensen die graag willen werken, hebben meegedacht. 

De stand van zaken rondom het Breed Offensief is uitgewerkt in een overzichtelijke factsheet. Deze is gebaseerd op de uitgebreide Kamerbrief die op 23 mei 2019 verscheen.

Bron: Rijksoverheid