Week van de Loopbaan 2020 Anders dan anders

Uit ervaring blijkt dat veel mensen niet weten wat loopbaanbegeleiding precies inhoudt. Het blijft vaak ver-van-hun-bedshow totdat ze er noodgedwongen mee te maken krijgen door bijvoorbeeld een reorganisatie. Terwijl loopbaanadvies veel verder strekt dan alleen maar ‘helpen als je zonder baan zit’.

De Week van  de Loopbaan is een initiatief van Noloc waarbij werkenden, werkzoekenden én werkgevers in de gelegenheid worden gesteld om gratis en vrijblijvend advies in te winnen. Wij willen hiermee aandacht geven aan het belang van LevenLangOntwikkelen én alle vormen van (persoonlijke) begeleiding van mensen en organisaties op de arbeidsmarkt.

De Week van de Loopbaan is een hele toegankelijke en laagdrempelige manier om kennis te laten maken met ons mooie vak. Door COVID-19 verandert de wereld met de dag. Ook op de Week van de Loopbaan 2020 zal dat mogelijk zijn weerslag hebben. Daarom ‘Anders dan anders’. We gaan daar als beroepsgroep verantwoord en creatief mee om. Ons werk gaat immers onverminderd door.

De Week van de Loopbaan is dit jaar in de week van 14 tot en met 19 september. Meer weten over de Week van de Loopbaan? Lees meer.