Waarom gaat het skillspaspoort het traditionele cv overstijgen?

Geeft een diploma of cv een goed en compleet beeld van de kennis, ervaring en vaardigheden die iemand in zijn loopbaan heeft opgedaan? Het antwoord op die vraag is meestal ‘nee’. Het skillspaspoort kan over enkele jaren met gebruik van slimme technologie een nieuwe koppeling leggen tussen mens, onderwijs en arbeid.

Daarmee faciliteert zo’n paspoort een leven lang ontwikkelen en het wendbaar houden van medewerkers op een sterk veranderende arbeidsmarkt. Jouke Post en Stephan Corporaal vertellen in dit artikel op de site van Saxion over het onderzoek dat Saxion hier met partners naar verricht.

Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt

Recentelijk is het eerste (deel)onderzoek verschenen in het onderzoeksproject ‘ Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt Randvoorwaarden voor een succesvol skillspaspoort’. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Instituut GAK en uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem Nijmegen, Saxion Hogeschool en TNO. De rapportage is te downloaden via de kennisbank van Instituut Gak. Meer informatie is te verkrijgen via de projectpagina van het onderzoek.