Vragenlijst CAOP informatiepunt van werk naar werk

In opdracht van het ministerie van SZW werkt het CAOP aan een informatiepunt om alle professionals die zich bezighouden met ‘van werk naar werk’ of ‘van geen werk naar werk’ te ondersteunen. Het CAOP heeft voor mogelijke toekomstige gebruikers een vragenlijstje opgesteld dat kan ondersteunen bij het opzetten van het informatiepunt. Help je mee?

Het informatiepunt zou kunnen gaan helpen bij het inzichtelijk maken waar nieuwe baankansen zijn, welke subsidieregelingen er zijn, loopbaanpaden, informatie van sectoren en beroepen, netwerk, contactpersonen zowel landelijk als in de regio, opleidingen op maat, etc. Alle al ontwikkelde instrumenten wil het CAOP voor professionals beschikbaar stellen. Voor Noloc-leden, voor OVAL-leden, voor uitzendbureaus, voor vakbondsloopbaanadviseurs, voor VNO-NCW-adviseurs, voor sectoren, voor HR-managers, etc. Het informatiepunt wordt eigendom van sociale partners.

Het CAOP wil graag inventariseren waar behoefte aan is. Help je mee? Dat wordt erg op prijs gesteld. De vragenlijst is hier in te vullen. De sluitingstermijn is 8 augustus.

Meer informatie over het CAOP vind je hier.