Vier systemische stappen voor meer inclusieve arbeidsmarkt

Nederland heeft een inclusietekort - of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam en betaald werk te komen. De Participatiewet leidt niet tot verbetering. Daarom moet worden ingezet op een arbeidsmarkttransitie, die vier systemische stappen vereist:

  1. de brede waarde van werk en het meedoen aan werk moeten uitgangspunt worden,
  2. de maatschappelijke baten van werk dienen beter inzichtelijk te worden gemaakt,
  3. de arbeidsmarkt moet meerdere vaarwegen krijgen naar zinvol werk en
  4. de menselijke maat en het (er)kennen van talent zijn cruciaal. Daarnaast moeten ook de regels op de arbeidsmarkt worden aangepast.

Dit zijn de conclusies van het white paper "De arbeidsmarkttransitie: naar meer waarde en meer werk", geschreven door Ton Wilthagen en Marieke Stolp.

Lees meer en download de whitepaper op de site van NSvP.