Verslag ledenraadsvergadering 15 mei: jaarrekening & jaarverslag

Op 15 mei jl. vond de voorjaarsvergadering van de Ledenraad plaats. Een belangrijke vergadering waaruit we de volgende punten graag met de leden delen:

  • De jaarrekening, de financiële verantwoording over 2018 is door de kascommissie bekeken en vervolgens door de Ledenraad goedgekeurd. De Ledenraad is blij met de professionele en zorgvuldige wijze waarop penningmeester, bestuur én MOS omgaan met de verenigingsfinanciën.
  • Het bestuur presenteerde het jaarverslag over 2018. Een document dat weliswaar geen officiële status heeft, de Ledenraad hoeft het dus niet goed te keuren,  maar dat het lezen zeker waard is. Het zeer compacte stuk geeft een mooi inkijkje in de resultaten die in 2018 binnen de Noloc zijn bereikt. 
  • De samenwerking tussen Noloc en CMI, die moet leiden tot het nieuwe keurmerk, krijgt steeds meer vorm. Vanuit de Ledenraad zijn we nauw betrokken en blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen.
  • De Ledenraad heeft besloten dat bij de verkiezingen van 2020 voor de Ledenraad de regionale kieskringen worden afgeschaft.  Er komt één lijst met kandidaten, waarop de leden hun stem kunnen uitbrengen. Vanaf 2020 moet de Ledenraad weer bestaan uit elf tot vijftien leden. 

Link naar alle genoemde stukken

Wil je ook bijdragen aan de Ledenraad? Stel je dan kandidaat in 2020. De Ledenraad controleert het bestuur,  maar denkt ook mee over het beleid van de vereniging en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alles wat Noloc aangaat. Een leuke en belangrijke rol, die we spelen in goede samenwerking met het bestuur.  Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer weten? Neem contact op met ondergetekende of met één van de andere leden van de Ledenraad.  We vertellen je graag meer.

Erik Wissema 

Voorzitter Ledenraad