Vernieuwde ARBO-wet

Vernieuwde ARBO-wet

Meer aandacht voor, meer betrokkenheid bij het arbobeleid in een bedrijf is in het belang van zowel werkgevers als
werknemers. Gezond en veilig werken dragen immers bij aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Daarom is sinds 1 juli de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit
over de second opinion en de klachtenprocedure is per 1 juli 2017 ingegaan. De nieuwe regels hebben gevolgen voor
de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad (OR) of
personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Deze Praktijkinfo zet de wijzigingen op een rijtje. Wat zijn belangrijke aspecten van goede arbozorg, wat is de rol van de
werkgever en die van de werknemer? Tenslotte gaat deze brochure in op wat de werkgever aan gegevens van de werknemer
mag vragen en verwerken in het kader van de ziekmelding of re-integratieproces. Dit heeft te maken met de privacyregels. De
nieuwe Arbowet geldt voor álle werknemers in een bedrijf, inclusief uitzendkrachten, flexwerkers, stagiaires, medewerkers met
een nul-urencontract, enz.