Veranderingen Leerstoel Noloc aan de Open Universiteit

De afgelopen jaren heeft de wereld niet stilgestaan als het gaat om het ontwikkelen van mensen. Noloc zit steeds vaker aan tafel om mee te praten en mee te denken over de wijze waarop LLO (een leven lang ontwikkelen) het beste kan worden vormgegeven, wie dat moet doen, welke strategie daar voor nodig, welke eisen je mag je stellen aan de kwaliteit van de professional, welke methoden zijn bewezen effectief en nog veel meer.

We hebben meegewerkt aan de definitie van LLO, samen met o.a. Judith Semijn, Beate van der Heijden en Marinka Kuipers. We spreken elk half jaar met het UWV over de participatie van werknemers en onze rol daarbij. We zitten met Cedris, SBCM, OVAL, KPJ en NVSE in een werkgroep om samen invulling te geven aan de Internetconsultatie wijziging Participatiewet en Ziektewet - over jobcoaching en de inzet van jobcoaches.

Vanuit deze rol haken we ook steeds vaker aan bij (deel)onderzoeken, onderzoekscommissies. We hebben deel genomen in klankbord groepen van het Loopbaan APK onderzoek en het MBO Portal Kies MBO. Er is nog veel meer, maar het geeft een idee op welk wijze Noloc inmiddels vorm heeft gegeven aan haar expert rol en zo de relevantie vergroot van loopbaanbegeleiding in onze samenleving.

Als we al deze activiteiten optellen en de veelheid aan plekken zien waar we als Noloc dan zichtbaar zijn, dan moeten we daarin ook keuzes maken. We zouden het liefst overal bij betrokken willen zijn, maar dat gaat niet. Kiezen betekent echter ook keuzes maken.

De afgelopen vier jaar heeft Noloc de leerstoel ‘Loopbaanmanagement’ bij de Open Universiteit gefinancierd. Deze financieringsperiode loopt in september af. Omdat we – ook financieel – keuzes moeten maken, heeft het Noloc bestuur besloten de financiering van de leerstoel niet voor een nieuwe periode te continueren. De afgelopen vier jaar hebben wij deze leerstoel met plezier gefinancierd en ervoor gezorgd dat we op deze wijze konden bijdragen aan relevant wetenschappelijk onderzoek. Dit kwam tot uiting in een veelvoud aan verschillende publicaties, papers en presentaties wereldwijd. We danken professor Judith Semijn en Daniel Kooijstra in het bijzonder voor hun bijdragen!  We zijn trots dat we aan deze output hebben mogen bijdragen. De relatie met professor Judith Semijn en de OU houden we in stand door met hen te blijven samenwerken op (deel)onderzoeken naar keuze.

We hebben voor de komende jaren een andere koers bepaald. We wensen meer flexibiliteit en ruimte om per jaar te kiezen waar we aan willen bijdragen in tijd of in geld. Binnen verschillende onderzoeken en wetenschapsgebieden, met meer diverse partners, zoals HBO lectoraten en hun expertise, of specifieke werkgroepen. Zo zijn we actief benaderd om zitting te nemen in een Kopgroep LLO vanuit UWV, ministeries van OCW en SZW i.s.m. de SER om zo een doorbraak te realiseren op het gebied van leven lang ontwikkelen.

Kiezen dus, voor tijdelijke projectgroepen om als aanjager te fungeren, of om juist kennis op te doen binnen onze professie. Alles om ervoor te zorgen dat Noloc en haar leden beschikken over de meest actuele inzichten in ons vak -en vice versa- haar expertise en waarde deelt: daar waar het voor onze leden het meeste verschil maakt.