Van de Ledenraad

Van de Ledenraad

De Ledenraad in haar huidige samenstelling is nu één jaar operationeel. Naast alle lopende zaken hebben we in onze vergadering in mei onze samenwerking en de prioriteiten tegen het licht gehouden.

We zijn positief over de samenwerking in de Ledenraad; een prettige groep leden met een open houding, waarin goed wordt geluisterd naar elkaar. We zijn concreet en actiegericht en in de richting van het bestuur duidelijk en constructief-kritisch. We zien onszelf als partner van het bestuur met een eigen verantwoordelijkheid, wat bijvoorbeeld in het traject van de vernieuwing van het beroepsregister mooi tot uiting is gekomen.

De volgende stap is dat we elkaar tussentijds meer willen gaan opzoeken om te sparren/overleggen over onderwerpen die voor ons van belang zijn, en ons meer laten zien aan de leden, bijvoorbeeld door bijeenkomsten te bezoeken.

De rol van de Ledenraad is tweeledig:

  • Formele goedkeuring van begroting, jaarplan, jaarrekening en benoeming en ontslag van bestuursleden.
  • “Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur

We hebben in het afgelopen jaar in themagroepjes gewerkt: kascommissie, agendacommissie, website (inmiddels aangesloten bij PR en Marketing), CMI & Beroepserkenning, PR/Marketing & Communicatie.

  • Onze prioriteiten voor het komende jaar:
  • Aandacht voor de top 5 prioriteiten die het bestuur zichzelf heeft gesteld in de bespreking van het jaarplan 2018;
  • Marktontwikkeling;
  • Jobcoaches en hun integratie in de vereniging.

Met vriendelijke groet,

Monique Eland MSc
Managing Consultant