Van de ledenraad

Van de ledenraad

Na de vergadering met het bestuur heeft de eerste bijeenkomst met de (deels) nieuwe ledenraad plaatsgevonden. We zijn gestart met het uitspreken van onze verwachtingen over hoe we met elkaar willen samenwerken.

Vervolgens hebben we taken verdeeld, waardoor we voor alle Noloc-leden en bestuursleden gericht te vinden zijn voor deze aandachtsgebieden.

Naast die specifieke taken blijven alle ledenraadsleden aanspreekbaar voor alle zaken binnen Noloc, want we willen feeling houden en onze achterban goed vertegenwoordigen om zo uitvoering te kunnen geven aan onze taak.

De indeling in aandachtsgebieden is:

Kascommissie Carl, Jurriën en Erik
Agendacommissie Erik, Diederik, Marese en Frans
Marktontwikkeling Ninet, Corine, Mark en Diederik
Communicatie Monique, Tosca, Mark
PR en Marketing Tosca, Corine en Monique
Beroepsregistratie/CMI Joke, Ninet, Marese, Diederik