Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Nieuwe pitch

Een vernieuwde pitch voor Noloc: dat was het resultaat van een dag hard werken van het Bestuur op haar jaarlijkse heidag. Wat was het inspirerend en leuk om zo samen de juiste woorden en zinnen te vinden. En, onder begeleiding van Kiki Verbeek te komen tot een tekst die compact weergeeft waar het om gaat bij Noloc. We waren kritisch op onze oude teksten, zijn ze niet te ambtelijk, te ouderwets? Herkennen we ons er wel genoeg in? Hoe vertellen we op een aansprekende en eigentijdse manier over Noloc?

Dit is het resultaat:
Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches.
Noloc verbindt vakgenoten in hun zoektocht naar professionele ontwikkeling.
Als lid heb je toegang tot de meest actuele informatie in je vakgebied.
Je maakt deel uit van een landelijk netwerk waarin je kennis vindt en deelt.
Daardoor vergroot je je expertise, je verzilvert deze in een onafhankelijk getoetst kwaliteitskeurmerk en je bent vindbaar in het beroepsregister.
Je maakt ruimte voor je eigen ontwikkeling.
Je ontmoet collega`s.
Je bent trots op een sterke en herkenbare Beroepsidentiteit.

Jaarplannen commissies

We hebben afgelopen weken alle Noloc commissies weer gesproken om te horen welke plannen men heeft voor 2018. Als bestuur zijn we altijd erg blij met het feit dat elke commissie input geeft voor zijn eigen doelstellingen en daarmee de doelstellingen van Noloc als geheel vormgeeft. Het zijn inspirerende gesprekken geweest en we wachten als bestuur nu op de verdere uitwerking, zodat we zelf bezig kunnen gaan met het jaarplan en de begroting. In de novembervergadering kunnen we dan een voorstel aan de Ledenraad doen voor komend jaar (inhoudelijk en financieel).

Speerpunt voor ons zijn de Jobcoaches. We willen de verbinding met hen sterker maken en hen als groep beter zichtbaar maken binnen Noloc. Dit doen we in de vorm van een bijeenkomst voor de ‘early adopter’ Jobcoaches, de groep die voorloopt en zich al heeft laten erkennen.

Nieuwjaarsborrel

Alvast een opmerking over de nieuwjaarsborrel. We hebben dit jaar samen met de kwaliteitskringen in de zes regio’s een nieuwjaarsborrel georganiseerd. De opkomst was nog niet optimaal (we zitten in concurrentie met al die andere nieuwjaarsborrels), maar de reacties hierop zijn wel heel positief. Het is toch vooral weer even een mooi contactmoment. We zijn dan ook van plan om dit initiatief in iets gewijzigde vorm door te zetten: De eerste regiobijeenkomst van 2018 wordt vroeger dan het normale tijdstip gestart met een ‘Noloc-borrel’ of ‘Noloc-café’. Hierbij zullen steeds een lid van de Ledenraad en van het Bestuur aanwezig zijn. Na wat lekkere snacks, broodjes en een drankje start de regiobijeenkomst.

Jaarthema 2018

Het thema van 2018 is Zichtbaarheid. Vooral de collega’s die in commissies meedoen (of in de club van 100) en in de Ledenraad, willen we komend jaar meer zichtbaar maken. Alle commissies zullen met foto’s in de nieuwsflitsen langskomen en op de website vermeld worden. En ja, de website zal komend jaar zichtbaar veranderen. Dat is wel een groot project! Er is een voorbereidingsgroep gestart en één punt kunnen we alvast melden: jullie als lid staan centraal. Daarmee natuurlijk ook jullie vindbaarheid en zichtbaarheid, onderling en voor opdrachtgevers.  Dat betekent dat iedereen straks een prachtig, up to date profiel op de Noloc-website heeft, met ruimte voor jullie expertise en doelgroep.

Heb je vragen of opmerkingen, we horen het graag.

Henri Gesink, secretaris