UWV wijzigt per 1 juli het Normbedragenbesluit voorzieningen UWV

Per 1 juli 2019 wijzigt UWV het Normbedragenbesluit voorzieningen UWV. Noloc is verheugd te kunnen melden dat het Jobcoachtarief wordt verhoogd van € 75,82 naar € 87,75. Dit tarief geldt voor alle door de Jobcoachorganisaties verleende uren jobcoaching op of na 1 juli 2019.

Naast de verhoging van het tarief hanteert UWV per 1 juli 2019 ook een andere wijze van indexering en wordt de index voor de Cao-lonen in de gezondheid- en welzijnszorg gevolgd. UWV zal jaarlijks, per januari, dit indexcijfer hanteren.

Dit is het gevolg van onafhankelijk marktonderzoek dat UWV in 2018 door CEBEON heeft laten uitvoeren. Zowel OVAL als Noloc hebben hiervoor input geleverd. Wij hebben de afgelopen jaren gepleit voor een aanpassing van het tarief zodat het past bij de kwalitatief hoogstaande begeleiding die nodig is om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden.

Op deze pagina is het overzicht met de normbedragen te downloaden. De nieuwe bedragen waren op het moment van plaatsing van dit bericht (3 juli) nog niet verwerkt.