UWV verandert erkenning Jobcoachorganisatie

UWV verandert erkenning Jobcoachorganisatie

Het UWV gaat de erkenning van Jobcoachorganisaties iets wijzigen. Op basis van het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2016 was de situatie dat het UWV voor een periode van 5 jaar een bedrijf kon erkennen als een Jobcoachorganisatie. Na 5 jaar moest het bedrijf een nieuwe aanvraag indienen om erkend te blijven. Dit wijzigt. Het UWV kan nu zelf beslissen of de erkenning na ommekomst van 5 jaar kan worden voortgezet. Het UWV geeft aan een actief leveranciersmanagement uit te voeren op de Jobcoachbedrijven en heeft daardoor een actueel beeld of een bedrijf aan de eisen en verplichtingen die aan een erkenning verbonden zijn, voldoet. Het Wijzigingsbesluit zal zo spoedig mogelijk in de Staatscourant gepubliceerd worden.

http://www.oval.nl/nieuws-en-publicaties/uwv-verandert-erkenning-jobcoachorganisatie