UWV landelijke arbeidsprognose 2015

UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015

De update van de arbeidsmarktprognose van UWV geeft een beeld van de nationale en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in Nederland in 2015. In de publicatie worden nieuwe ramingen gegeven van de vraag naar arbeid door werkgevers en het aanbod door werknemers. Daarnaast wordt een prognose gegeven van het aantal WW-uitkeringen. Het economisch herstel vertaalt zich naar meer vraag naar arbeid en meer arbeidsaanbod. lees meer

bron:uwv.nl