UWV - herindeling Wajongeren

UWV - herindeling Wajongeren

Het verzenden van brieven aan klanten van UWV oWajong en Wajong2010 i.v.m. de herindeling van de uitkering is in volle gang.
Wil jij helpen dit proces voor jouw klanten zo goed mogelijk te laten lopen, zodat zij straks per 1 januari 2018 niet voor een verrassing komen te staan?

Stimuleer jouw klant om de telefoon op te nemen en om naar het startgesprek te komen (UWV telefoonnummer is zichtbaar voor hen) en stimuleer jouw klant om een bewuste keuze te maken over het al dan niet overstappen.

Dit is de berichtgeving die wordt verstuurd aan de Wajong klanten:

  • Je krijgt een vooraankondiging van de herindeling op basis van het hebben van arbeidsvermogen met de vraag of je akkoord of niet akkoord bent.
  • Bij niet-akkoord neemt UWV contact met je op (telefonisch of een uitnodiging voor onderzoek door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige).
  • Je ontvangt een beschikking of je arbeidsvermogen hebt of niet. Hiertegen kun je bezwaar maken.
  • Als je duurzaam geen arbeidsvermogen hebt, verandert er verder niets. Je uitkering wijzigt niet.
  • Heb je wel arbeidsvermogen, dan krijg je een uitnodiging voor een startgesprek, tenzij je werkt of al dienstverlening ontvangt van UWV. Tijdens dat gesprek komt aan de orde welke dienstverlening beschikbaar is om werk te kunnen vinden of werkfit te worden.
  • In het laatste kwartaal van 2017 ontvangt iedereen met arbeidsvermogen een bevestiging van de verlaging van de uitkering per 1 januari 2018.
  • De dienstverlening blijft na 1 januari 2018 beschikbaar.

Mede namens jouw klant en het UWV, hartelijk bedankt!