Update SLIM regeling

Vanaf maart gaat de SLIM regeling in en gelden nieuwe regels voor buitenlandse opdrachtnemers. Vorige maand brachten we jullie al op de hoogte van de SLIM regeling.

Vanuit de overheid wordt de regeling ook op de website ‘Hoe werkt Nederland’ gepromoot (wordt wel wat makkelijk voorgesteld qua 'even formulieren invullen' voor ons gevoel, echter belangrijk dat het aandacht krijgt).

Op 3 en 17 februari waren bij het ministerie van SZW een voorlichtingsbijeenkomsten waar wij aanwezig waren.

Op 19 februari jl. werd de opgedane kennis gedeeld tijdens de innovatiewerkplaats, georganiseerd door de programmacommissie i.s.m. voorzitter Marktontwikkeling Maarten Freriks.

De SLIM regeling betreft structureel geld
Dit betekent dat middelen beschikbaar zijn totdat er iets anders ( vanuit de politiek) wordt besloten. Een subsidieregeling mag echter maar een looptijd hebben van maximaal vijf jaar. Dus wordt er in de komende jaren ( o.a. met behulp van onderzoekrapportages) gekeken wat een goed vervolg is op deze regeling.

Flyer SLIM regeling