Update Europese project voor jobcoaches: Erasmus Employment Plus

Noloc is partner binnen het Europese project Erasmus Employment Plus (EEP). Dit project richt zich op het ontwikkelen van een gericht professionaliseringsprogramma dat jobcoaches beter in staat stelt om niet-/lager geschoolde cliënten op maat te ondersteunen en te begeleiden richting of op de arbeidsmarkt.

Om het professionaliseringsprogramma zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van zowel doelgroep als begeleidende jobcoaches, alsook de problemen waar zij in de praktijk tegenaan lopen, is de afgelopen twee maanden in zes Europese landen een inventariserend onderzoek uitgevoerd. In dit kader hebben in Nederland ruim 50 bij Noloc aangesloten jobcoaches een uitgebreide vragenlijst ingevuld, zijn er interviews met zowel jobcoaches als cliënten uit de doelgroep gevoerd, en heeft er op 31 januari een verdiepende consultatiebijeenkomst plaatsgevonden met een tiental stakeholders: onderwijsaanbieders, jobcoaches, en vertegenwoordigers van jobcoachorganisaties. De uitkomsten van de inventarisatieronde in de zes verschillende Europese landen – Nederland, de UK, Spanje, Bulgarije, Polen en Oostenrijk – worden de eerste week van maart in Sofia (Bulgarije) besproken, en vervolgens als basis genomen voor het te ontwikkelen doelgroepgerichte professionaliseringsprogramma. Deze zal medio 2021 gereed zijn.