Update Europees project QUAL-IM-G: posterpresentatie Krakow

Update Europees project QUAL-IM-G: posterpresentatie Krakow

Sinds oktober 2017 participeert Noloc in het Europese project QUAL-IM-G (www.guidancequality.eu). Dit project richt zich op het in beeld krijgen van de erkennings-systematiek van loopbaanprofessionals in een aantal Europese landen en het delen van elkaars expertise en ervaringen op dat gebied. Het project loopt nog t/m september 2019.

De eerste resultaten van het project zijn onlangs gepresenteerd op het NICE congres in Krakow (http://www.nice-krakow2018.confer.uj.edu.pl/). Door middel van een posterpresentatie zijn de bevindingen van een uitgevoerd onderzoek naar de wijze waarop in diverse Europese landen de erkenning van loopbaanprofessionals en organisaties die loopbaandienstverlening aanbieden wordt vormgegeven.

Nevendoel van het project is het opzetten van een systeem van beroepserkenning van loopbaanprofessionals in zowel Tsjechië als Slowakije. Voor Noloc is een belangrijk nevendoel om te komen tot inzichten ten behoeve van de verdere ontwikkeling van een nieuw systeem van loopbaanerkenning, in samenwerking met CMI. Projectpartners zijn afkomstig uit Slowakije, Tsjechië, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen, Engeland en Nederland.