Update Erasmus Employment Plus project

Hoe is de begeleiding geregeld voor mensen met beperkte vaardigheden en kwalificaties die deel willen nemen aan de reguliere arbeidsmarkt? Wat zijn hierin ontwikkelingen in Nederland en breder in Europa? Op deze vragen probeert Noloc in het Europese project Erasmus Employment Plus (EEP) een antwoord te vinden.

Het project EEP richt zich op ‘het opbouwen van arbeidsmarktgerelateerde veerkracht voor mensen met beperkte vaardigheden en kwalificaties, met behulp van gerichte loopbaanbegeleiding / jobcoaching’. Samen met partners uit 6 landen heeft Noloc in dit kader een curriculum ontwikkeld met bestaande en nieuwe interventies om deze doelgroep succesvol te begeleiden en versterken. Begeleidingsspecialisten en trainingsorganisaties uit de UK, Oostenrijk, Nederland, Spanje, Polen en Bulgarije werken in dit project samen.

Het project EEP is ontworpen omdat methoden, technieken en instrumenten op het gebied van loopbaanbegeleiding over het algemeen generiek van aard zijn en niet specifiek gericht op het voorzien in de behoeften van deze specifieke doelgroep. Als gevolg hiervan zijn loopbaanprofessionals vaak niet specifiek uitgerust om mensen met beperkte vaardigheden en kwalificaties te ondersteunen. Bovendien hebben die mensen, mede vanwege de bovenstaande situatie, zelden toegang tot loopbaanbegeleiding die relevant is voor hun specifieke omstandigheden. In veel gevallen hebben ze helemaal geen begeleiding gehad.

De inhoud van het, in het kader van het project EEP ontwikkelde curriculum is zowel voor de loopbaanprofessional als voor de jobcoach relevant. Met name de uitwerking van de verschillende oefeningen - in te zetten in verschillende fasen van het begeleidingsproces - zijn een waardevolle aanvulling voor het vak.

Eind januari vond in Den Bosch een driedaagse ‘train de trainer’ plaats, waarin met elkaar een eerste serie oefeningen die onderdeel uitmaken van het curriculum werd getest, en de begeleidende handleiding voor de betreffende oefeningen verder werd aangescherpt. Aanpassingen worden in de komende periode verwerkt. In april en mei van dit jaar worden de andere oefeningen getest in pilot sessies in de verschillende partnerlanden, waaronder Nederland. Het resultaat is straks een viertal modules met theorie en oefeningen specifiek gericht op het begeleiden van mensen met beperkte vaardigheden en kwalificaties, alsmede een begeleidende trainershandleiding. De modules zijn gericht op de volgende onderwerpen: oriëntatie en behoefte analyse van de cliënt, beroepskeuze, motivatie- en leerstijlen van de cliënt, en de vraag hoe je als loopbaanprofessional/jobcoach die werkzaam is voor deze doelgroep een goede work-life balance opbouwt en onderhoudt. De modules zijn opgebouwd volgens de regels van ‘action-learning’ met veel aandacht voor reflectie en het delen van ervaringen.