Uitstel installatie nieuwe Ledenraad

De coronacrisis en de onmogelijkheid die dat met zich meebrengt om fysiek bij elkaar te komen heeft de Ledenraad doen besluiten om de installatie van de nieuwe Ledenraad 2020-2023 uit te stellen tot 16 september.

De vergadering van mei 2020 is het moment waarop de nieuwe Ledenraad hoort te worden geïnstalleerd. Een deel van de huidige Ledenraad neemt afscheid en de nieuwe Ledenraad, deels bestaand uit huidige leden, deels uit nieuwe leden, wordt geïnstalleerd.

Voor een goede en soepele overdracht is het belangrijk om bij elkaar te kunnen komen. Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Dat maakt het proces van inwerken van de nieuwe Ledenraad ingewikkeld en dat is onwenselijk.

De Ledenraad heeft daarom besloten om, met het oog op de bijzondere omstandigheden, de installatie van de nieuwe Ledenraad uit te stellen tot de volgende vergadering, op 16 september aanstaande. Dit in de hoop en het vertrouwen om op dat moment wél bijeen te kunnen komen. Mocht dat toch niet zo zijn, dan zullen we een oplossing bedenken waarmee de nieuwe Ledenraad toch aan de slag kan. Verder uitstel lijkt ons namelijk niet wenselijk.

De huidige Ledenraad zal haar taken voortzetten tot 16 september a.s.